StartUp Projects

Tập trung thông tin các dự án đuợc đầu tư khởi nghiệp.

Tiến trình các dự án.

Lợi nhuận, doanh thu các dự án.

Các bàn luận, mở kêu gọi vốn từ cộng đồng.

StartUp 003 - Buôn hàng từ Quảng Châu

by Admin Dathoc -Mua túi, quần áo, đồ trang sức ở Quảng Châu, về bán rẻ lại.


Ngày start: Jan 1, 2020

Ngày kinh doanh thử nghiệm kết thúc: Jun 30, 2020


Vốn đưọc cấp: 10 000 000 VND.

Dự kiến sau 1 năm thu về:  20 000 000 VND.


Contact leader: 

koolj.net@gmail.com

098 330 8279

StartUp 002 - Xử lý nhận diện hình ảnh khách hàng qua camera

by Admin Dathoc -


Xử lý nhận diện hình ảnh khách hàng qua camera, phân loại khách hàng.

Ngày start: Jan 1, 2020

Ngày kinh doanh thử nghiệm kết thúc: Jun 30, 2020


Vốn đưọc cấp: 10 000 000 VND.

Dự kiến sau 1 năm thu về:  20 000 000 VND.

Contact leader: 

koolj@live.com

098 330 8279StartUp 001 - Thập dữ liệu Facebook mua bán hàng qua livestream

by Admin Dathoc -Mục tiêu là thu thập dữ liệu Facebook mua bán hàng, bán lại dữ liệu cho các chủ shop


Ngày start: Jan 1, 2020

Ngày kinh doanh thử nghiệm kết thúc: Jun 30, 2020


Vốn đưọc cấp: 10 000 000 VND.

Dự kiến sau 1 năm thu về:  20 000 000 VND.


Contact leader: 

koolj@testerpro.org

098 330 8279