Bài viết chuyên sâu

Các bài viết đánh giá về công nghệ, kỹ thuật chuyên sâu từ chuyên gia lâu năm cùng ngành nghề.

Các tổng kết có tính đúc kết trải nghiệm huớng người đọc tới thông tin cốt lõi chuyên đề, giải pháp, cách làm, kiến trúc công nghệ.

Showing 39 of 39 discussions
  Discussion Started by Replies Last post Created  
Post lại - Các bài viết, tài liệu về DA, DE cho anh chị em mới vào nghề DA, DE, làm về data tham khảo
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Thu, 26 Nov 2020, 2:03 PM
Kho dữ liệu số, dữ liệu bản đồ vệ tinh, dữ liệu liên quan tới dân số Việt, dữ liệu ảnh mặt người, ảnh đồ vật, dữ liệu ...mọi mặt:
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Thu, 26 Nov 2020, 1:26 PM
Dành riêng cho Software Tester
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Sun, 15 Nov 2020, 2:12 PM
Khi nào bạn cần Database, khi nào bạn cần Data warehouse.
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Sat, 25 Jul 2020, 1:54 PM
Về cách tiếp cận nói chung về Kiến thức nghề khác...sau khi bạn master DA
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Tue, 21 Jul 2020, 4:28 PM
Áp dụng tính toán máy học, học sâu - Phân tích đầu tư giấy tờ có giá - P1
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Wed, 8 Jul 2020, 2:47 PM
Con đường hướng đi phân tích dữ liệu cần học qua video, bài bản ONLINE tiếng Việt qua các Khoá học MIỄN PHÍ nào, ở đâu?
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Wed, 1 Jul 2020, 6:16 PM
Làm sao để build một bản đồ hành chính, gồm đường, tên phố, số nhà, quận huyện...
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Wed, 1 Jul 2020, 6:12 PM
Crawling data qua mạng, xem xét có vi phạm Luật pháp Nhà nước không?
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Wed, 1 Jul 2020, 6:09 PM
Bàn về các danh mục nghề con trong Nghề: Phân tích dữ liệu - Data Analytics
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Mon, 29 Jun 2020, 7:59 PM
[ANAP - Part1] Thu thập dữ liệu báo chí qua công cụ, bóc tách câu từ, phân cụm nhóm từ câu hay viết của một phóng viên
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Tue, 23 Jun 2020, 11:06 AM
Data Analytic with Tableau
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Sat, 9 May 2020, 10:52 AM
Kinh nghiệm lấy data qua internet
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Fri, 8 May 2020, 12:09 PM
Phần tiếp cho việc "xay lúa" Fab ra xiền cho các ace thích lấy data để kiếm xiền một cách...theo pháp luật!
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Fri, 8 May 2020, 11:49 AM
Về phân loại hoặc nhận diện sentiment trong text nlp
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Fri, 8 May 2020, 11:44 AM
8 kỹ năng của quyển sách Data Crawl Professional
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Fri, 8 May 2020, 11:30 AM
For newbie in DADE
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Fri, 8 May 2020, 11:16 AM
Máy PC/laptop và ngồi lâu dài làm việc DA, DE, ML
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Fri, 8 May 2020, 11:13 AM
Hài hước một số bạn/nhóm làm AI hiện nay
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Tue, 5 May 2020, 12:04 PM
Welcome các bạn lớp BotData5Days từ 14/3, A4, A5, B4, B5
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Sun, 12 Apr 2020, 12:03 AM
Xu thế mà các bạn "data analyst" hoặc học việc "data analyst" hay bị LẦM TƯỞNG
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Sat, 11 Apr 2020, 3:28 PM
Tài nguyên SÁCH MỀM, DOC cho DADE, ML, DL, Software Testing engineers
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Mon, 16 Mar 2020, 11:48 AM
10 Quan niệm sai lầm PHỔ BIẾN hoặc còn lần chần với các newbie làm về dữ liệu.
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Tue, 4 Feb 2020, 12:32 AM
Data Engineering - Entry Exam
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Mon, 27 Jan 2020, 11:48 AM
Data Engineering - Tips for newbies
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Mon, 27 Jan 2020, 11:43 AM
Kỹ thuật gia công chatbot AI với voice Tiếng Việt
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Wed, 22 Jan 2020, 3:05 PM
Kỹ thuật gia công dữ liệu text
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Wed, 22 Jan 2020, 3:00 PM
Kỹ thuật gia công dữ liệu hình ảnh
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Wed, 22 Jan 2020, 2:59 PM
Kỹ thuật gia công dữ liệu số
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Wed, 22 Jan 2020, 2:59 PM
DADE meeting
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Wed, 22 Jan 2020, 2:44 PM
Computing vision - Preprocessing image
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Wed, 22 Jan 2020, 1:36 PM
NLP - Pre-processing TEXT
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Wed, 22 Jan 2020, 1:35 PM
Mấy điểm quan tâm khi áp dụng BigData, Blockchain lập trình với ứng dụng nghiệp vụ.
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Wed, 22 Jan 2020, 1:21 PM
Tip/tricks cho hệ Pub Sub hiệu quả high avail, high performance
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Wed, 22 Jan 2020, 1:18 PM
Data engineering cho người trái nghề
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Wed, 22 Jan 2020, 1:17 PM
Kỹ năng bổ sung cho DEV/TESTER
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Wed, 22 Jan 2020, 12:30 PM
Giải pháp kết hợp AI, Blockchain, Bigdata dự báo rủi ro tai nạn giao thông
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Mon, 6 Jan 2020, 3:56 PM
Mấy điểm quan tâm khi áp dụng BigData, Blockchain Ethereum & Hyperledger Fabric lập trình với nghiệp vụ
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Mon, 6 Jan 2020, 3:51 PM
Hiểu đúng Cách mạng CNTT & Công nghiệp 4.0
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Mon, 6 Jan 2020, 1:06 PM