Bài viết chuyên sâu

Các bài viết đánh giá về công nghệ, kỹ thuật chuyên sâu từ chuyên gia lâu năm cùng ngành nghề.

Các tổng kết có tính đúc kết trải nghiệm huớng người đọc tới thông tin cốt lõi chuyên đề, giải pháp, cách làm, kiến trúc công nghệ.

Showing 18 of 18 discussions
  Discussion Started by Replies Last post Created  
Tài nguyên SÁCH MỀM, DOC cho DADE, ML, DL, Software Testing engineers
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Mon, 16 Mar 2020, 11:48 AM
10 Quan niệm sai lầm PHỔ BIẾN hoặc còn lần chần với các newbie làm về dữ liệu.
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Tue, 4 Feb 2020, 12:32 AM
Data Engineering - Entry Exam
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Mon, 27 Jan 2020, 11:48 AM
Data Engineering - Tips for newbies
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Mon, 27 Jan 2020, 11:43 AM
Kỹ thuật gia công chatbot AI với voice Tiếng Việt
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Wed, 22 Jan 2020, 3:05 PM
Kỹ thuật gia công dữ liệu text
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Wed, 22 Jan 2020, 3:00 PM
Kỹ thuật gia công dữ liệu hình ảnh
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Wed, 22 Jan 2020, 2:59 PM
Kỹ thuật gia công dữ liệu số
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Wed, 22 Jan 2020, 2:59 PM
DADE meeting
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Wed, 22 Jan 2020, 2:44 PM
Computing vision - Preprocessing image
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Wed, 22 Jan 2020, 1:36 PM
NLP - Pre-processing TEXT
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Wed, 22 Jan 2020, 1:35 PM
Mấy điểm quan tâm khi áp dụng BigData, Blockchain lập trình với ứng dụng nghiệp vụ.
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Wed, 22 Jan 2020, 1:21 PM
Tip/tricks cho hệ Pub Sub hiệu quả high avail, high performance
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Wed, 22 Jan 2020, 1:18 PM
Data engineering cho người trái nghề
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Wed, 22 Jan 2020, 1:17 PM
Kỹ năng bổ sung cho DEV/TESTER
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Wed, 22 Jan 2020, 12:30 PM
Giải pháp kết hợp AI, Blockchain, Bigdata dự báo rủi ro tai nạn giao thông
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Mon, 6 Jan 2020, 3:56 PM
Mấy điểm quan tâm khi áp dụng BigData, Blockchain Ethereum & Hyperledger Fabric lập trình với nghiệp vụ
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Mon, 6 Jan 2020, 3:51 PM
Hiểu đúng Cách mạng CNTT & Công nghiệp 4.0
Picture of Admin Dathoc
Admin Dathoc
0 Mon, 6 Jan 2020, 1:06 PM