StartUp Projects

StartUp 003 - Buôn hàng từ Quảng Châu

StartUp 003 - Buôn hàng từ Quảng Châu

by Admin Dathoc -
Number of replies: 0Mua túi, quần áo, đồ trang sức ở Quảng Châu, về bán rẻ lại.


Ngày start: Jan 1, 2020

Ngày kinh doanh thử nghiệm kết thúc: Jun 30, 2020


Vốn đưọc cấp: 10 000 000 VND.

Dự kiến sau 1 năm thu về:  20 000 000 VND.


Contact leader: 

koolj.net@gmail.com

098 330 8279