Bài viết chuyên sâu

Post lại - Các bài viết, tài liệu về DA, DE cho anh chị em mới vào nghề DA, DE, làm về data tham khảo

Post lại - Các bài viết, tài liệu về DA, DE cho anh chị em mới vào nghề DA, DE, làm về data tham khảo

by Admin Dathoc -
Number of replies: 0

Post lại các bài viết, tài liệu về DA, DE cho anh chị em mới vào nghề DA, DE, làm về data tham khảo


--------------------

Tham khảo sách vở Tiếng Việt, khoá học Tiếng Việt hoàn toàn miễn phí cho các bạn trái nghề trái ngành.

Rất nhiều bạn hỏi mình câu: Anh ơi anh có sách hay khoá học cho người Việt học DA mới không?

Vậy mình xin gửi tham khảo dưói đây:

Sách Tiếng Việt là chủ yếu: dathoc.net/bookda

Học thầy, học sách vở, học bạn bè, học anh em. Nói chung các bạn nên tham khảo theo nhiều hướng khác nhau. Và nên tìm học miễn phí trước, sau đó trả phí sau, để đỡ bỡ ngỡ. Youtube là một tài nguyên rất trực quan và giàu có miễn phí, các bạn học, chuyên gia làm lâu năm dạy trên Tiếng Việt rất nhiều:

.

.

Bài viết cũ (fb xoá vì nick cũ của mình bị checkpoint tới giờ 26/11/2020 vẫn chưa unblock), bạn vào dathoc.net, xem Bài viết chuyên sâu

Clip học tiếng Việt từ site dathoc.net, qua Youtube: dathoc.net/mc

👉Demo thiết thực ứng dụng DA: dathoc.net/demo

.

.

Mời bạn newbie trong nghề, newbie trái nghề.... xem kiến thức gì bạn hổng bạn có thể bổ sung tại đây:

👉https://dathoc.net/skill

👉Mời bạn làm bài test sơ cua, trước khi định xin việc DA hay thử việc

https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=51

.

.

.

👉Kho dữ liệu số, dữ liệu bản đồ vệ tinh, dữ liệu liên quan tới dân số Việt, dữ liệu ảnh mặt người, XQuang, ảnh đồ vật, dữ liệu ...mọi mặt:

(thông thường bạn vào kaggle.com, xong nếu đặc thù hơn bạn vào đây)

https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=84

👉Đề án, bài luận, luận văn, cách viết đề án về DA, DE, mẫu đề án:

https://www.youtube.com/watch?v=p3rGxAuFuVQ&feature=youtu.be

.

.

👉Làm bài test xong bạn đọc một số hướng đi hiện doanh nghiệp Việt 2020 đang cần (ko phải bạn được học hay được dạy)

https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=50

👉Hotjob nghề nghiệp về Phân tích dữ liệu 2020 tại Việt Nam

https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=76

👉Học miễn phí qua video, qua Youtube (tiếng Việt), Google từng chuyên môn

https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=79

👉Bạn đang học chuyên ngành DA,DS,DE, và làm thế nào để tiếp thu ngành nghề khác để apply DA vào? Cần đọc qua 3 sách này:

https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=81

.

.

.

👉Crawling data qua mạng, xem xét có vi phạm Luật pháp Nhà nước không?

https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=77

👉Làm sao để build một bản đồ hành chính, gồm đường, tên phố, số nhà, quận huyện...

https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=78

👉Khi nào bạn cần database, khi nào bạn cần data warehouse. Chúng ta dễ lẫn lộn.

https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=82

👉Một số project AI Việt Nam hơi...buồn cười

https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=59

vRồi bạn xem năng lực kèm sự chăm chỉ, tránh những sai lầm các bài dưới đây là ok hết:

https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=53

https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=56

.

.

.

👉Các khoá học miễn phí từ UDEMY (tiếng Anh), và bạn donate dathoc.net/donation, bên mình sẽ share:

course_complete_python_da.zip - 2.0 GB

course_deep_tensor2.zip - 2.0 GB

course_deep_tensorkeras.zip - 5.3 GB

course_fraudstock_tensor.zip - 1.1 GB

course_python_da_visual.zip - 2.0 GB

course_spark_bigdata.zip - 2.5 GB

course_deeplearningAZ.zip - 2.1 GB

course_machinelearing_basic.zip - 2.1 GB

course_hadoopAZ.zip - 3.6 GB

.

.

.

Anh em đang bổ sung các clip và nhận dạy học livestream đêm (8h - 10 giờ tối) livestream các lớp DA, AI, NLP, ChatBot.

Pà con ai thấy có nhu cầu alert nhé, mail/phone/chat về: dathoc.net/cv


👉Lớp dạy tối livestream từ 8h-10h đêm: Dựng chatbot kèm voice tiếng Việt, tích hợp bất cứ website nào, xem cách dạy và học:

https://www.youtube.com/watch?v=snnso9f4Q2o&list=PL0ANjPcxElLibf2r25rogwL3JAFNfHPhQ


👉Lớp dạy tối livestream từ 8h-10h đêm: Dựng ứng dụng nhận nhiện thái độ cảm xúc từ khuôn mặt, 100% html + js, xem thái độ biến đổi nội dung website theo , xem demo dạy học:

https://afe9033d4a27.ngrok.io/desa/


👉Lớp dạy tối livestream từ 8h-10h đêm: Dựng bài báo viết tiếng Việt theo chủ đề của một Nhà báo, lối viết của một tờ báo, xem demo dạy học:

https://www.youtube.com/watch?v=CSASqIPjzNI&list=PL0ANjPcxElLgn0tuyGqt2LbMULLC0Hqkd


👉Lớp dạy tối livestream từ 8h-10h đêm: Dựng ứng dụng business qua blockchain Hyperledger Fabric/Ethereum, xem demo dạy học:

https://www.youtube.com/watch?v=wnMYdKmwX2M&list=PL0ANjPcxElLj6IBG_hP99O3U3jWv-B7at


👉Lớp dạy tối livestream từ 8h-10h đêm: Crawl data qua website, internet, xem demo dạy học:

https://www.youtube.com/watch?v=oqspeRCFIRc&list=PL0ANjPcxElLj-8RPcC6joJOE-UNuvtTfD


👉Lớp dạy tối livestream từ 8h-10h đêm: Dựng ứng dụng BigData qua Hadoop, Samza, Scylla DB, xem demo dạy học:

https://www.youtube.com/watch?v=4VUQEeTSVoY&list=PL0ANjPcxElLj_x4zs_bhwURuqDBHOq3ru


👉Lớp dạy tối livestream từ 8h-10h đêm: Dựng ứng dụng Bản đồ địa chính các tỉnh huyện Việt Nam, search địa chỉ Nhà, Ngõ... đảm bảo nhanh hơn Google, xem demo dạy học:

https://www.youtube.com/watch?v=Ai6NibR1_T0&list=PL0ANjPcxElLiy2BoW6ucZEB6fj65FndZP


Link đăng ký: dathoc.net/yt

Chi tiết khoá học xem: dathoc.net/ytc

Gluk!

Attachment a1.jpg