Bài viết chuyên sâu

Dành riêng cho Software Tester

Dành riêng cho Software Tester

by Admin Dathoc -
Number of replies: 0

Thưa fans của group,
2016, mình làm series các clip dạy học miễn phí, qua Youtube, học software testing từ xa, vậy nếu thời gian rảnh và bạn chỉ dùng điện thoại smartphone thì hãy vào đây ngó qua và xem các kỹ năng test, function, unit, performance, autotest.... cho tới log lỗi, hay làm báo cáo. Hy vọng bạn thấy hay và bổ ích các series từ cơ bản tới nâng cao này:

A. BASIC

Xem technics & skills cho software tester: 

Cơ bản, cho bạn mới vào nghề tester, 35 clip:

Cơ bản cho kỹ sư kiểm thử tự động:

Cơ bản, cho kiểm thử hiệu năng:

Cơ bản cho kiểm thử GUI:

Cơ bản cho kiểm thử bảo mật cho web:

Cơ bản cho kiểm thử đơn vị, unittesting (thường cho Dev):

B. ADVANCE

Mở rộng, cho kỹ sư phân tích kiểm thử:

Mở rộng, kỹ sư quản trị kiểm thử:


Mở rộng, kỹ sư test game:

Mở rộng, kỹ sư test ứng dụng dữ liệu lớn BigData:


Mở rộng, kỹ sư test ứng dụng chuỗi khối Blockchain:


Các bạn nên dành time cho các kỹ năng trên về kiểm định, kiểm thử phần mềm. Vì là cơ bản nhất rồi, không còn gì cơ bản nữa nên chúng ta nên tận dụng.

Có gì không hiểu các bạn cứ alert mình.
Các bạn mong muốn tài liệu từ clip thì donation qua mình kèm email, mình sẽ share: