Bài viết chuyên sâu

Làm sao để build một bản đồ hành chính, gồm đường, tên phố, số nhà, quận huyện...

Làm sao để build một bản đồ hành chính, gồm đường, tên phố, số nhà, quận huyện...

by Admin Dathoc -
Number of replies: 0

Là một quy trình và sẽ nhiều việc, dài và lâu. Nay mình break nhỏ ra các fans tham khảo:


1. Cần có asset title ( quan trọng cấp 3)

- Tức là cái hình hài núi đồi đường đi

- Tại sao easy vì tài nguyên này lấy đâu cũng đc

-  Bạn có thể tự vẽ qua Qgis. Song tôi khuyên lấy trên vngis, mapbox, vnarchive, internet archive, kaggle cho data geo vn.... rất nhiều.

-  Đặc biệt cái tôi cần là road. Có rất nhiều

-  Vẫn phải cần editor để chỉnh: Qgis hoặc Mapbox

-  Hàm lượng khai phá data hay ML trong này ko cao chỉ là đơn thuần Engneering

- Khi a e miệt mài dựng xong server title thì các a e dev điều hành: vứt luôn đi và lấy nguyên thằng Google title vì đơn giản Google cho view miễn phí mọi thiết bị

...chán!!!

.

.

.

2. Cần có điểm để phủ lên (1) (quan trọng số 2)

- Tức là điểm latlong và định nghĩa của nó

- Cái này clone từ Google Vmap Here Argis

-  Khoái a Vmap là có rất nhiều địa danh ăn chơi

-  Các icon đẹp đẹp đã có leaveleft hoàn thiện

- Hàm lượng chất xám....chỉ là engineering, tay ai to thì lấy đc nhiều

- Hoàn thiện quy trình clone và dựng cấu trúc điểm tìm nhanh trên ram. Mỗi 200k điểm lấy mất 10 phút cho 250 luồng.

.

.

.

. Cần thuật toán tìm đường giữa 2 điểm nhanh và cấu trúc dữ liệu để tìm 1 điểm nhanh (quan trọng số 2)

- Cái này có phần chút thuật toán. Xong công nghệ tới cửa nhà bạn rồi bạn cần tận dụng. Ko cần mua hay thậm chí ko cần nghĩ, gợi ý: pgrouting, redis, 

- Nếu bạn khai thác tốt. Dữ liệu lớn và tốc độ sẽ chỉ phụ thuộc ram trên server b thôi. Hiện a e có cỡ 10 triệu điểm và vận hành tốt trên 32gb ram. Tốc độ trả về tương đối tốt qua internet qte 0.2-5 mili giây

- Cũng cần một bot để nó tự bóc tách khi ng hỏi đường hỏi ngõ thì nó phải chỉ vào query ngõ, khi hỏi phố thì query phố, khi hỏi quận thì query quận. Vd bạn hiêu đơn giản là

- tôi tới 12 ngõ 23 vọng nam từ niêm

Thì mình phải biết ngay: 12 là số nhà

Ngõ 23 là ngõ

Vọng là tên phố

Nam từ niêm là Quận Nam Từ Liêm

- Xong công đọan này phải cho ra đc ít nhất 5 api: 

* Tìm ra latlong đúng từ một text input

* Tìm ra 5-10 điểm gần nhất 1 latlong

* Tìm ra đường ngắn nhất giữa 2 latlong 

* Tìm ra 5-10 điểm ăn chơi gan nhat, khi đưa vào 1 latlong kem text

* Tìm ra tên phố, tên ngõ, tên quận vào từ 1 text

Tất cả các api trên phải từ 0.5 tới 5 mili giây mới chất lượng (khi qua internet Biển Đông) data dung lượng bao nhiêu ko quan trọng

- Hàm lượng chất xám có chút ml. Xong ko cao. Vẫn phải tay to vấn đề 4

.

.

.

4. Cần xem xét latlong kèm địa chỉ nó đúng hay sai trên thực tế (quan trọng số 1)

- Rất rất nhiều KH (là các bạn tổng đài viên các hãng vận chuyển) than phiền map bên mình ẩu. Đơn giản là họ tránh xa Google hay Vmap rồi.

- Vậy chỉ còn nước thuê sinh viên đi bộ hoặc chạy tới validate từng điểm...thì mới biết nó đúng hay sai.


Đấy mình mình làm tất đống trên trong 3 tuần. Từ zero knowledge.

Các bạn nào có cách hay hơn các phần trên xin đc thọ giáo.

--------------