Bài viết chuyên sâu

Crawling data qua mạng, xem xét có vi phạm Luật pháp Nhà nước không?

Crawling data qua mạng, xem xét có vi phạm Luật pháp Nhà nước không?

by Admin Dathoc -
Number of replies: 0

#koolj_dataengineering

Vài LƯU Ý cho các đồng chí crawling data qua mạng, xem xét có vi phạm Luật pháp Nhà nước không???

Vâng đã từ lâu có rất nhiều anh chị em đã/đang thắc mắc trong nghề lấy data là: lấy dữ liệu thế nào thì
- BỊ PHẠT vì vi phạm LUẬT và thế nào để
- KHÔNG BỊ PHẠT

Làm rõ các định nghĩa quan trọng:
Thông tin cá nhân là thông tin gắn với việc xác định danh tính của một người cụ thể.
Chủ thể thông tin cá nhân là người được xác định từ thông tin cá nhân đó.
Xử lý thông tin cá nhân là việc thực hiện một hoặc một số thao tác thu thập, biên tập, sử dụng, lưu trữ, cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin cá nhân trên mạng nhằm mục đích thương mại.
Gián điệp mạng là hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, mật mã, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác để chiếm đoạt, thu thập trái phép thông tin, tài nguyên thông tin trên mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo mình tìm hiểu và phân tích quan điểm cá nhân từ các Luật cũng như Hiến pháp Nhà nước VN mình tổng kết như sau:
.
.
.
1. Điều 21 Hiến pháp 2013 - bạn là dân Crawl Data bạn có vi phạm không?
Nêu rõ:
"... Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn.
... Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác.
Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác.
"
-----> Vậy trong data bạn có, nếu bạn lấy/thu dữ/mở.... các THÔNG TIN PUBLIC (hay đc xem view public) và không gây hại DANH DỰ cá nhân người khác thì KHÔNG VI PHẠM
-----> Vậy bạn data bạn có có kèm thông tin gắn với việc XÁC ĐỊNH DANH TÍNH của một người cụ thể không? Nếu không có bạn KHÔNG VI PHẠM

2. Điều 387 Bộ luật dân sự 2015
"..trường hợp một bên nhận được thông tin bí mật của bên kia trong quá trình giao kết hợp đồng thì có trách nhiệm bảo mật thông tin và không được sử dụng thông tin đó cho mục đích riêng của mình hoặc cho mục đích trái pháp luật khác..."

-----> Cái này giống (1). Vậy data bạn có kèm thông tin gắn với việc XÁC ĐỊNH DANH TÍNH ko? Nếu không có bạn KHÔNG VI PHẠM

3. Điều 65 Nghị định 185/2013/NĐ-CP
"...hành vi vi phạm về bảo vệ thông tin của người tiêu dùng sẽ bị phạt tiền..."

-----> Cái này giống (1)
.
.
.
4. Điểm a khoản 5 Điều 66 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định
"..xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì người nào có hành vi mua bán hoặc trao đổi trái phép thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ viễn thông..."

-----> Cái này giống (1)

5. Điều 7 Luật An toàn thông tin mạng 2015
"... Thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác; lợi dụng sơ hở, điểm yếu của hệ thống thông tin để thu thập, khai thác thông tin cá nhân..."

-----> Cái này giống (1)

6. Điểm b khoản 1 điều 226 Bộ luật hình sự được sửa đổi, bổ sung năm 2009:
"...Hành vi mua bán, trao đổi, tặng cho, sửa chữa, thay đổi hoặc công khai hóa những thông tin riêng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó..."

-----> Vậy data của bạn đang có, có kèm data của cơ quan khác đang là hợp pháp của họ không? nếu không có bạn KHÔNG VI PHẠM
.
.
.
7. Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng - Luật An Ninh mạng 2018
(trong này ko có về THU THẬP dư liệu)
-----> Vậy nằm ngoài vấn đề THU THẬP data

8. Điều 5 - Luật An Ninh mạng 2018 k) Thu thập dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không gian mạng;
-----> Vậy data của bạn đang có, có kèm cái trên không? nếu không có bạn KHÔNG VI PHẠM

9. Điều 17 - Luật An Ninh mạng 2018 - c Giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia nhằm phát hiện, xử lý hoạt động thu thập trái phép thông tin thuộc bí mật nhà nước;
-----> Vậy data của bạn đang có, có kèm cái trên không? nếu không có bạn KHÔNG VI PHẠM
.
.
.
Mở rộng ra:
Thế nào là data cá nhân xác định cá nhân cụ thể - TTCN... cho đến nay, pháp luật Việt Nam vẫn chưa thống nhất về thuật ngữ sử dụng cũng như chưa đưa ra được khái niệm TTCN một cách đầy đủ, chính xác.

Theo Quốc Tế thì: TTCN được coi là:
Tính cá biệt (nhân thân) - hiện thực (pháp lý) của chủ thể thông tin. Tức là, nội dung thông tin đó phải liên quan, thuộc về một cá nhân nhất định (không phải là thông tin của người khác) và cá nhân đó phải là một con người tự nhiên đang sống.

Tính xác thực – liên kết (khả truy) của nội dung thông tin. Tức là, nội dung thông tin phải có thực (kể cả tin thật, tin giả) và con người có thể nhận biết được (trực tiếp hoặc gián tiếp). Đồng thời và quan trọng hơn, từ một hoặc liên kết các thông tin đó thì con người (chủ yếu là để thiết chế nhà nước) có thể xác định, nhận dạng được đó là cá nhân cụ thể nào trong xã hội (nhằm quản lý, theo dõi được danh tính cá nhân)

Tính đa dạng về nội dung và hình thức thể hiện của TTCN. Tức là, TTCN phát sinh từ nhiều mối quan hệ của cá nhân và thuộc các lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội như các lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính, kinh tế, giáo dục, y tế, CNTT, viễn thông, an ninh… Đồng thời, TTCN có thể được chứa đựng trong nhiều loại hình của vật mang tin như trong văn bản, hồ sơ, tài liệu có sẵn, tồn tại dưới dạng bản viết, bản in, bản điện tử, tranh, ảnh, bản vẽ, băng, đĩa, bản ghi hình, ghi âm hoặc các dạng khác theo quy định của pháp luật.

Hy vọng bài viết mọi ng sẽ rõ để thu thập thông tin - crawling data không vi phạm Pháp Luật Nhà nước VN

Có gì thiếu, sai nhờ fans bổ sung.
KJ