StartUp Projects

StartUp 001 - Thập dữ liệu Facebook mua bán hàng qua livestream

StartUp 001 - Thập dữ liệu Facebook mua bán hàng qua livestream

by Admin Dathoc -
Number of replies: 0Mục tiêu là thu thập dữ liệu Facebook mua bán hàng, bán lại dữ liệu cho các chủ shop


Ngày start: Jan 1, 2020

Ngày kinh doanh thử nghiệm kết thúc: Jun 30, 2020


Vốn đưọc cấp: 10 000 000 VND.

Dự kiến sau 1 năm thu về:  20 000 000 VND.


Contact leader: 

koolj@testerpro.org

098 330 8279