Blog

Về tổng hợp tiểu thuyết Lịch sử VN.

Về tổng hợp tiểu thuyết Lịch sử VN.

by Admin Dathoc -
Number of replies: 0

Thank you b Đặng Xuân Lương!

....vì là tổng hợp của cá nhân nên chắc chắn còn rất nhiều thiếu sót, rất mong được các bạn góp ý, bổ sung để bài tổng hợp hoàn thiện hơn.

Về tổng hợp tiểu thuyết Lịch sử VN.

I. THỜI HÙNG VƯƠNG – NHÀ NƯỚC VĂN LANG
+ Vua Hùng thứ 7 và Tây Thiên quốc mẫu - tác giả Vũ Kim Biên
+ Đảo hoang – tác giả Tô Hoài
+ Nhà Chử - tác giả Tô Hoài
+ Thần thuyết của người chim - tác giả Văn Lê

II. THỜI AN DƯƠNG VƯƠNG – NHÀ NƯỚC ÂU LẠC
+ Chuyện Nỏ thần - tác giả Tô Hoài
III. THỜI BẮC THUỘC
+ Bà Triệu - tác giả Nguyễn Đức Hiền
+ Triệu Trinh Nương - Phạm Trường Khang
+ Phùng Vương - tác giả Phùng Văn Khai

IV. THỜI NGÔ VƯƠNG QUYỀN
+ Ngô Vương Quyền – tác giả Trần Thanh Mại
+ Ngô Vương – tác giả Phùng Văn Khai
V. THỜI VẠN THẮNG VƯƠNG ĐINH BỘ LĨNH
+ Cờ lau dựng nước – tác giả Ngô Văn Phú
+ Mười hai sứ quân - tác giả Vũ Ngọc Đình

VI. THỜI TIỀN LÊ
+ Lê Triều Lý Thị - tác giả Phạm Minh Kiên
+ Ứng Vận Thần Vũ - tác giả Vũ Ngọc Đình
+ Hội thề - tác giả Nguyễn Quan Thân
+ Đắt trời - tác giả Nam Dao

VII. THỜI NHÀ LÝ
+ Chim Bằng và Nghé Hoa - tác giả Bùi Việt Sỹ
+ 8 Triều Vua Lý - tác giả Hoàng Quốc Hải
+ Phò mã Động Giáp - Trần Trường Thanh

VIII. THỜI NHÀ TRẦN – HÀO KHÍ ĐÔNG A
+ Trần Nguyên chiến kỷ - tác giả Nguyễn Tử Siêu
+ Bắn rụng mặt trời - tác giả Vũ Ngọc Đình
+ Bão táp triều Trần - tác giả Hoàng Quốc Hải
+ Thiệu Bảo bình Nguyên – tác giả Hồng Thái
+ Lá cờ thêu sáu chữ vàng - tác giả Nguyễn Huy Tưởng
+ Trăng nước Chương Dương - tác giả Hà Ân
+ Trên sông truyền hịch - tác giả Hà Ân
+ Bên bờ Thiên Mạc - tác giả Hà Ân
+ Trần Thủ Độ - Danh nhân truyện ký - tác giả Trúc Khê
+ Tiếng người trong đá Giáp Sơn - Thế Dũng
+ Đức Thánh Trần - tác giả Trần Thanh Cảnh
+ Trần Quốc Toản - tác giả Lưu Sơn Minh
+ Phạm Ngũ Lão - tác giả Bùi Việt Sỹ
+ Sương mù tháng giêng - tác giả Uông Triều
+ Đông Đô Chà Bàn - tác giả Trần Quang Thức
+ Nhân gian nằm nghiêng - tác giả Đặng Hằng
+ Trần Khánh Dư - tác giả Lưu Sơn Minh

IX. THỜI NHÀ HỒ
+ Hồ Quý Ly - tác giả Nguyễn Xuân Khánh

X. THỜI NHÀ LÊ
+ Hào Kiệt Lam Sơn - tác giả Vũ Ngọc Đình
+ Nguyễn Trãi đánh giặc cứu nước - Ng Lương Bích
+ Huyền thoại kim thiếp vũ môn - tác giả Trần Gia Ninh
+ Sao Khuê lấp lánh - tác giả Nguyễn Đức Hiền
+ Thảm kịch vĩ nhân - tác giả Hoàng Minh Tường
+ Mộng Kinh Sư - tác giả Phan Du
+ Việt Nam anh kiệt - tác giả Phạm Minh Kiên
+ Sóng hận sông Lô - tác giả Vũ Ngọc Tiến
+ Nguyễn Thị Lộ - tác giả Hà Văn Thùy
+ Người đẹp ngậm oan - tác giả Ngô Văn Phú
+ Mỹ Nhân - tác giả Văn Lê
+ Chúa Bầu - tác giả Vũ Xuân Tửu
+ Loạn kiêu binh - tác giả Nguyễn Triệu Luật
+ Nguyễn Trãi – tác giả Bùi Anh Tấn
+ Án Lệ Chi Viên

XI. THỜI NHÀ TÂY SƠN
+ Sông Côn mùa lũ - tác giả Nguyễn Mộng Giác
+ Hoàng Lê nhất thống chí - tác giả Ngô gia văn phái
+ Bộ ba: Én liệng truông mây - Nhất thống sơn hà – Gia Định tam hùng – tác giả Vũ Thanh
+ Nhà Tây Sơn - tác giả Quách Giao
+ Hoàng đế Quang Trung - tác giả Nguyễn Thu Hiền
+ Tây Sơn bi hùng truyện - tác giả Lê Đình Danh
+ Bí mật kho vàng Ninh Tốn - tác giả Nghiêm Đa Văn

XII. THỜI NHÀ NGUYỄN
+ Hoàng phi Nguyễn Thị Kim - tác giả Nguyễn Duy Hợp, Phạm Thuận Thành
+ Gốm - tác giả Nguyễn Hữu Nam
+ Bộ ba: Vũ Tịch - Hồ Dương - Thiên hạ chi vương - tác giả Trường An
+ Mai Am công chúa - tác giả Vũ Ngọc Khang
+ Vận Trời - tác giả Ngô Văn Phú
+ Đãng nữ quận chúa - tác giả Đặng Đình Lưu
+ Từ Dụ Thái Hậu – tác giả Trần Thùy Mai
+ Huế 1885 - tác giả Thái Vũ
+ Hùng Binh - tác giả Đặng Ngọc Hưng
+ Vương miện lưu đày - tác giả Mai Thục
+ Cao Bá Quát - tác giả Trúc Khê
+ Thông reo ngàn hống & Nguyễn Du & Đương về Thăng Long- Nguyễn Thế Quang

713 words