Blog

For newbie in DADE

For newbie in DADE

by Admin Dathoc -
Number of replies: 0

[RePost]

#koolj_dataengineering

#knowledge

Đây,
Mời bạn newbie trong nghề, xem kiến thức gì bạn hổng bạn có thể bổ sung tại đây:
https://dathoc.net/mod/wiki/view.php?id=10

Mời bạn làm bài test sơ cua, trước khi định xin việc hay thử việc
https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=51

Làm bài test xong bạn đọc một số hướng đi hiện doanh nghiệp Việt 2020 đang cần (ko phải bạn được học hay được dạy)
https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=50

Một số project AI Việt Nam hơi...buồn cười
https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=59

Rồi bạn xem năng lực kèm sự chăm chỉ, tránh những sai lầm các bài dưới đây là ok hết:
https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=53
https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=56

Gluk!


138 words