Blog

From Springer - 90 đầu sách miễn phí Covid19 season

From Springer - 90 đầu sách miễn phí Covid19 season

by Admin Dathoc -
Number of replies: 0

Springer thật tuyệt!

#koolj_dataengineering

390 đầu sách miễn phí Covid19 season, thực sự rất rất rất cần cho bạn bạn nào làm về các nghề... và chi tiết cho:

1. Nghề ứng dụng khoa học máy tính

2. Nghề phân tích toán thống kê mô tả

3. Nghề phân tích dữ liệu tài chính

4. Nghề gia công robotic

5. Nghề nghiên cứu xã hội hoá

6. Nghề nghiên cứu không gian và vũ trụ

7. Nghề quản trị lượng hoá trong marketing

8. Nghề gia công cơ khí

...

Cho tới to tát

9. Nghề chuyển hoá năng lượng

10. Nghề xử lý năng lượng

11. Nghề nghiên cứu hoá học hữu cơ

12. Vũ trụ,

13. Phẫu thuật....

Nói chung sách khá mới từ 2018, 2019... đủ update kiến thức cho các fans ngâm cứu.

Bạn có thể xem list sách ở đây - total 393 books - 4.9gb:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DcQGRTZGAApvgKzK3Zo4wyi1wAD2YZxS-ceV6ZhePxk/edit?usp=sharing

Hoặc xem cách lấy sách môt loạt Python tại đây:

https://towardsdatascience.com/download-all-free-textbooks-from-springer-using-python-bd0b10e0ccc

Bạn là sale, kinh tế, cơ khí, marketing....không biết coding python lấy thế nào, có thể lấy từng sách tại đây:

https://dathoc.net/spr

-----

Hosted by: dathoc.net/cv

189 words