Blog

My code-cography 1996-2019

My code-cography 1996-2019

by Admin Dathoc -
Number of replies: 0

My code-cography:

.
.
.
👉1. Năm 2011, hệ thống kiểm định phần mềm tự động cho web, mobile:
Công nghệ: Java, Webdriver, Appium, TestNG
https://code.google.com/archive/p/datadriven-for-robotium-selenium/
Sau này là HERA:
https://github.com/koolj/heraforweb

👉2. 2015, start testerpro.org, then dathoc.net
Công nghệ: Moodle, Wordpress

👉3. Năm 2017, Honda Vĩnh Phúc các dự án:
Dự án phân tích dữ liệu người dùng, dự đoán xu thế kinh doanh
Công nghệ: AWS EMR, Redshift, Java, Spark MLlib
Clip slide: https://www.youtube.com/watch?v=bn-rQBJD670
Dự án 2: visualize dữ liệu qua Tableau - có được đúc kến document ở đây:
Công nghệ: SAP, Tableau
Document: https://1drv.ms/b/s!AoMt1NVPO04zg9IbjIvqiIQBsu5flQ?e=3JEDjM
Dự án 3: sử dụng JIRA quản trị công việc:
Công nghệ: JIRA
Slide: https://1drv.ms/p/s!AoMt1NVPO04zg9Vm0z1ZaMi6rebYHw?e=dYf8Ob
Dự án 4: Hệ quản trị rủi ro dự án phần mềm cho Honda
Document: https://1drv.ms/x/s!AoMt1NVPO04zg9VlJDThKjckB3jXoQ?e=i9KEYg

👉4. Năm 2018, xử lý phân tích dữ liệu công dân, xếp hạng công dân qua mạng xã hội cho VP9
Công nghệ: Scala, Spark MLlib, ReactJS, NodeJS
Clip: https://www.facebook.com/KoolJ.InDaHouse/posts/10155711071500079
Facebook analytics: https://1drv.ms/b/s!AoMt1NVPO04zg9VsbC1deyHan1A-OA?e=Ch0KDl
Phân loại ảnh, âm thanh: công nghệ opencv, cnn, python -project SmartDA
https://1drv.ms/b/s!AoMt1NVPO04zg9Vqq_41BJXR678QCA?e=Cu7JRW

👉5. Năm 2018-19, tạo ứng dụng trên hệ thống blockchain
Công nghệ: Hyperledger Fabric, NodeJS, Composer
LGSP, bài toán trục dữ liệu số cho Chính phủ tới tỉnh lị
http://agent.bytesoft.net
https://docs.google.com/document/d/1QwLSqJAUorAaNDrEZBfZ24QwB9P8J4hVObcKJiIVAeY/edit?usp=sharing
Minh bạch điểm thi, bài toán 100% online + offline tô scan giấy thi và chấm điểm, quy trình khép kín, qua mạng blockchain gửi tới Bộ GD
http://grade.bytesoft.net
https://docs.google.com/document/d/1PBz6oThXeQb7i3o8Vqqe9xpYR1qU1nP8PliCZFGe7AA/edit?usp=sharing
Minh bạch đánh giá, bình bầu tổ chức
https://bvote.vn
https://www.facebook.com/KoolJ.InDaHouse/posts/10155915121075079
Chuỗi cung ứng, kết hợp IoT, barcode, qrcode để truy xuất nguồn gốc sp từ trang trại tới tay người tiêu dùng
https://docs.google.com/document/d/1EXgfhqfymCZqamO8yQH3_U9dl3YJ4vhPT9B8ivfCnJc/edit?usp=sharing
Xác minh nguồn gốc dữ liệu số, văn tự, khế ước đuợc bảo toàn, không sửa xoá, mất cắp, xác minh với chủ sở hữu
<progressing>
Góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, xác minh rủi ro có thể (kết hợp IoT, Bigdata phân tích)
https://asta.red:8078
https://docs.google.com/document/d/1SCS8hW2CTsfOCp0F8OqmN8RukgySej9aRj2pw2ayZg0/edit?usp=sharing
Cửa hàng bán lẻ + 8. Xác nhận xe, vé xe cho điểm trông giữ xe qua vân tay/mã máu
https://www.youtube.com/watch?v=N-VHd0kD9q4&t=1s

👉6. tháng 8-2018, tự tạo hệ thống dự báo giảm thiểu tai nạn giao thông:
Công nghệ: chrome web, scala, spark, hyperledger fabric
https://github.com/koolj/asta

👉7. Tháng 7-8, 2019 tham gia thi Hackathon, được giải ba về hệ thống phân loại khách hàng, hỗ trợ bán hàng qua chatbot voice Việt:
Công nghệ: SpaCy, RNN, Python, Java, Webdriver, AWS Amplify, DynamoDB
Document: https://www.facebook.com/KoolJ.InDaHouse/posts/10156237869665079
https://github.com/koolj/awsamplifyvoicebot
https://www.youtube.com/watch?v=PrzNepZ5fpk
https://www.youtube.com/watch?v=XlLCiU4d4Tg

👉8. Tháng 6-7-8, 2019 làm cho công ty Hàn Quốc về NLP
Công nghệ: SpaCy, RNN, Python, Scala
Document: https://www.facebook.com/groups/870665749718859/permalink/2365554786896607/
.
.
.
How bout you?

600 words