Bài viết chuyên sâu

Tài nguyên SÁCH MỀM, DOC cho DADE, ML, DL, Software Testing engineers

Tài nguyên SÁCH MỀM, DOC cho DADE, ML, DL, Software Testing engineers

by Admin Dathoc -
Number of replies: 0

-------------------------------- 🎯SÁCH TÀI LIỆU --------------------------------
Sách tài liệu cho Kỹ sư kiểm tra kiểm thử phần mềm, software tester:
https://1drv.ms/u/s!AoMt1NVPO04zg9IJGr1nhMoDYTgxsQ?e=o2z10L

Sách tài liệu cho DA engineer - Data Analyst, Data Analytics Engineer - Kỹ sư phân tích dữ liệu kinh doanh:
https://1drv.ms/u/s!AoMt1NVPO04zg9IK4H1yvLU2N-qjoQ?e=pAahqF

Sách tài liệu cho Bigdata engineer - Kỹ sư phân tích, khai thác dữ liệu lớn:
https://1drv.ms/u/s!AoMt1NVPO04zg9ILUuaDH56VUVDB7Q?e=9wsiyu

Sách tài liệu cho AI, ML, DL - Kỹ sư gia công Trí tuệ nhân tạo, máy học, học sâu:
https://1drv.ms/u/s!AoMt1NVPO04zg9IMQ09zcLF9cyD0Eg?e=4Rs2Xi

Sách tài liệu cho DA Visualizer - Kỹ sư trình bày dữ liệu :
https://1drv.ms/u/s!AoMt1NVPO04zg9INsaHpWANDM3Qi7A?e=CotNSh
.
.
.
-------------------------------- 🎯PHỔ NGHỀ --------------------------------
Sơ đồ học hành NGHỀ KIỂM ĐỊNH PHẦN MỀM theo map:
https://dathoc.net/pluginfile.php/160/course/summary/ttt1%20%281%29.png

Sơ đồ học hành LẬP TRÌNH PHẦN MỀM, AWS, BLOCKCHAIN, BIGDATA, DA, AI theo map sau:
https://dathoc.net/pluginfile.php/62/course/summary/ttt2%20%281%29.png
.
.
.
----------------- 🎯HƯỚNG DẪN, PHƯƠNG CÁCH HỌC --------------------
1. Bạn chưa có kiến thức nên đọc qua trang này để biết từ khoá và trang bị thêm kỹ năng, kiến thức mình thiếu:
dathoc.net/skill

2. Nên học AWS trước - đó là xu thế của 50 năm nữa - xu thế của mọi thứ cơ bản nhất:
dathoc.net/aws

Rồi sang bigdata, blockchain sau:
dathoc.net/big
dathoc.net/block
.
.
.
3. Chi tiết các chương trình học tập:
Các khoá học chi tiết (qua excel Google sheet)
dathoc.net/cms
Các khoá học cơ bản cho lập trình viên, bạn yêu thích CNTT
dathoc.net/dev
Các khoá học về Kiểm định phần mềm - Software Testing
dathoc.net/test
Các khoá học về Phân tích dữ liệu - Data Analytics
dathoc.net/da
Các khoá học về Điện toán đám mây -AWS, Gcloud, Azure
dathoc.net/aws
Các khoá học về Trí tuệ nhân tạo -AI
dathoc.net/ai
Các khoá học về Dữ liệu lớn - BigData
dathoc.net/big
Các khoá học về Ứng dụng chuỗi khối - Blockchain
dathoc.net/block
.
.
.
4. Đừng quên học Đạo đức nghề nghiệp cho dân IT:
https://www.youtube.com/watch?v=Gcv5gz5rUw4&list=PL751V5I3RIDGiP56tBJpaUv1LDtdvwEFA
.
.
.

-------------------------------- 🎯THAM KHẢO THÊM--------------------------------
List clip học miễn phí từ YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCrIgWvWnvOjcZYhyMN-6j1A/playlists

Bài viết chuyên sâu về từng chuyên ngành
dathoc.net/art

Lý lịch của giảng viên
dathoc.net/cv

Bạn muốn đặt câu hỏi khó cho các chuyên gia
dathoc.net/qna

Các chương trình khuyến mại từ dathoc.net
dathoc.net/sale

Các dự án đang được tài trợ Khởi nghiệp - bạn cũng có thể tham gia
dathoc.net/startup