Demo projects

Mẫu đồ án và ứng dụng chuỗi khối

Mẫu đồ án và ứng dụng chuỗi khối

by Admin Dathoc -
Number of replies: 0

Demo: dathoc.net/bcs

- Nội dung là tạo quỹ từ thiện và góp tiền từ thiện, tới thời điểm quỹ sẽ tự giao dịch chuyển tiền tới bên thích hợp. Các fan có thể đăng ký và tạo quỹ cũng như chuyển tiền vào quỹ
- 1 time session operation (ko lưu cookie, ko cache) các request
- các giao dịch quan trọng được mining qua chuỗi
- live view các giao dịch qua 3thereum và F4bric.
- bảo toàn chuỗi với sha Keccak-256 trong 3thereum , và bit512 với F4bric