Demo projects

Cơ bản phân tích dữ liệu, dự đoán, ra quyết định cho doanh nghiệp

Cơ bản phân tích dữ liệu, dự đoán, ra quyết định cho doanh nghiệp

by Admin Dathoc -
Number of replies: 0👉Đối tượng:

– Các bạn làm kinh doanh nhỏ. Các bạn không biết CNTT, không biết tieng Anh. Các bạn là những người làm về Sale, Marketing, về Kinh doanh, ngân hàng, tài chính, nhà phân tích dự đoán doanh thu

👉Nội dung học: Xem: dathoc.net/