Demo projects

RCRS- Giải pháp học tập trực tuyến áp dụng AI DeepLearning

RCRS- Giải pháp học tập trực tuyến áp dụng AI DeepLearning

by Admin Dathoc -
Number of replies: 0

Tham khảo: linkMô tả tính năng sản phẩm:

• Deeplearning Education: Tự động tìm và dựng khóa học; tự động phát hiện thái độ tích cực học viên khi học tập online; tự động đào thải khóa học, và update nội dung khóa học realtime.

• Nhận diện qua camera thái độ học viên khi xem lecture online; dẫn tới việc thay đổi realtime kiểu trình bày (performance types).

Tham khảo: https://docs.google.com/presentation/d/1yHoOaaYh5hw70zM-I0qK1sofT5pBA9GEi5K5m0RTzSo/edit?usp=sharing