Demo projects

Phân tích tâm lý người dùng Facebook để ra quyết định bán hàng cho bạn.

Phân tích tâm lý người dùng Facebook để ra quyết định bán hàng cho bạn.

by Admin Dathoc -
Number of replies: 0

[BigData Engineering] Bài toán: Tự làm việc phân tích tâm lý người dùng Facebook để ra quyết định bán hàng cho bạn.

Series qua YouTube: