Demo projects

Thu thập và xử lý dữ liệu: Người làm giáo dục tại Việt Nam.

Thu thập và xử lý dữ liệu: Người làm giáo dục tại Việt Nam.

by Admin Dathoc -
Number of replies: 0

Mục tiêu: Xem xét phân loại nhóm người làm giáo dục ở VN hiện nay, xem họ nói gì, nghĩ gì, cảm xúc gì. Xem các quan điểm khen chê và xu hướng họ mong muốn qua ..knn, svm với dữ liệu bài viết trên FB.

Công nghệ dùng: #Webdriver #Java #Scala #Apache_Parquet #Spark_Mllib #HDFS Tốc độ mining: 150 record/h – 2kb dữ liệu text /rec

Đáp án: Tựu chung như clip này nêu.