Demo projects

Honda Vĩnh Phúc: Bài toán dự đoán nhu cầu khách hàng.

Honda Vĩnh Phúc: Bài toán dự đoán nhu cầu khách hàng.

by Admin Dathoc -
Number of replies: 0

Gần như là một thử thách ban đầu. Song nó là điểm khởi đầu để bóc tách một kiến trúc BigData bền vững với chi phí vừa đủ. Công nghệ gồm: Java, Scala, AWS Redshift, AWS EMR, và Tableau. Dấu ấn đầu tiên với khách hàng Việt Nam. 

Xem casestudy.Yêu cầu bài toán:

– Mỗi ngày có 3 triệu bản ghi từ hơn 300K chi nhánh toàn quốc gửi về Công ty mẹ.
– Thu thập và phân tích dự đoán ra công thức của người tiêu dùng.