Bài viết chuyên sâu

Kỹ năng bổ sung cho DEV/TESTER

Kỹ năng bổ sung cho DEV/TESTER

by Admin Dathoc -
Number of replies: 01. Đạo đức nghề nghiệp:

Link khoá học ở đây: 

Giới thiệu khái niệm Đạo đức trong CNTT, 5 bước ra quyết định có đạo đức

Vi phạm sở hữu trí tuệ, đạo văn, sử dụng mã nguồn mở

Các vi phạm an toàn thông tin nổi bật, vi phạm thông tin đời tư, trộm cắp thông tin cá nhân

Tự do ngôn luận trực tuyến, rò rỉ thông tin sản phẩm, gửi thư quảng cáo

Các quan hệ trong ngành: chủ và công nhân; với nhà cung cấp; với khách hàng, với cùng cấp chuyên gia.

Nghĩa vụ và ứng xử cá nhân khi làm việc ở các công ty có yếu tố Nhật Bản

Phản ứng so le giữa: “kết quả làm việc” và “làm thêm giờ”


2. Kỹ năng bổ sung cho Dev:

Link khoá học ở đây: 

Biết cách học gõ 10 ngón, Tiếng Anh, chuẩn bị CV theo mẫu tốt, làm kênh YouTube bản thân

Biết hiểu về OOP, MVC

Biết hiểu về chuẩn database khi thiết kế

Biết hiểu về git, thiết kế yêu cầu trước khi coding

Biết phỏng vấn xin việc tốt

Biết làm phân tích yêu cầu bài toán và đặt câu hỏi

Biết hiểu và làm theo lập trình hướng tiers (presentation, business, integration)

Biết thành thạo câu lệnh SQL

Biết làm quen với các loại quy trình làm dự án phần mềm đang có nơi tổ chức/công ty

Biết làm UnitTesting và ReviewCode


3. Kỹ năng bổ sung cho Tester:

Link khoá học ở đây: 

Biết cách học gõ 10 ngón

Biết cách học Tiêng Anh cho tester để có đc 480 TOEFL

Biết chuẩn bị CV theo mẫu tốt

Biết chuẩn bị kênh YouTube giới thiệu bản thân

Biết phỏng vấn xin việc tốt

Biết làm phân tích yêu cầu bài toán và đặt câu hỏi

Biết tìm hiểu và đề xuất hướng tiếp cận kiểm định

Biết sử dụng Excel và SQL cho tester

Biết làm quen với các loại quy trình làm dự án phần mềm


Hy vọng sau các khoá học này các DEV/TESTER sẽ cảm thấy mình vững vàng hơn bênh cạnh những kỹ năng chuyên môn uyên thâm của mình.