Bài viết chuyên sâu

My coding discovery

My coding discovery

by Admin Dathoc -
Number of replies: 0

My code-cography:


👉1. Năm 2011, hệ thống kiểm định phần mềm tự động cho web, mobile:

Công nghệ: Java, Webdriver, Appium, TestNG

https://code.google.com/archive/p/datadriven-for-robotium-selenium/

Sau này là HERA:

https://github.com/koolj/heraforweb


👉2. 2015, start testerpro.org - then dathoc.net

Công nghệ: Moodle, Wordpress


👉3. Năm 2017, Honda Vĩnh Phúc các dự án:

Dự án phân tích dữ liệu người dùng, dự đoán xu thế kinh doanh 

Công nghệ: AWS EMR, Redshift, Java, Spark MLlib

Clip slide: https://www.youtube.com/watch?v=bn-rQBJD670

Dự án 2: visualize dữ liệu qua Tableau - có được đúc kến document ở đây:

Công nghệ: SAP, Tableau

Document: https://1drv.ms/b/s!AoMt1NVPO04zg4Idji51YaQ-JtF8qg?e=vWevc0

Dự án 3: sử dụng JIRA quản trị công việc:

Công nghệ: JIRA

Slide: https://1drv.ms/p/s!AoMt1NVPO04zgqQLNtmjdSglLVZgEg?e=6A8fCK

Dự án 4: Hệ quản trị rủi ro dự án phần mềm cho Honda

Document: 

https://1drv.ms/w/s!AoMt1NVPO04zgqYNSqiccMxF4vwxrg?e=WgCUK1

https://1drv.ms/x/s!AoMt1NVPO04zgqgsiOkHw6abRUPH1w?e=xl07Hb


👉4. Năm 2018, xử lý phân tích dữ liệu công dân, xếp hạng công dân qua mạng xã hội cho VP9

Công nghệ: Scala, Spark MLlib, ReactJS, NodeJS

Clip: https://www.facebook.com/KoolJ.InDaHouse/posts/10155711071500079

Phân loại ảnh, âm thanh: công nghệ opencv, cnn, python

https://1drv.ms/u/s!AoMt1NVPO04zgss13sX2dnrJaHQr2g?e=buqXpm


👉5. Năm 2018-19, tạo ứng dụng trên hệ thống blockchain 

Công nghệ: Hyperledger Fabric, NodeJS, Composer

LGSP, bài toán trục dữ liệu số cho Chính phủ tới tỉnh lị

http://agent.bytesoft.net

https://docs.google.com/document/d/1QwLSqJAUorAaNDrEZBfZ24QwB9P8J4hVObcKJiIVAeY/edit?usp=sharing

Minh bạch điểm thi, bài toán 100% online + offline tô scan giấy thi và chấm điểm, quy trình khép kín, qua mạng blockchain gửi tới Bộ GD

http://grade.bytesoft.net

https://docs.google.com/document/d/1PBz6oThXeQb7i3o8Vqqe9xpYR1qU1nP8PliCZFGe7AA/edit?usp=sharing

Minh bạch đánh giá, bình bầu tổ chức

https://bvote.vn

https://www.facebook.com/KoolJ.InDaHouse/posts/10155915121075079

Chuỗi cung ứng, kết hợp IoT, barcode, qrcode để truy xuất nguồn gốc sp từ trang trại tới tay người tiêu dùng

https://docs.google.com/document/d/1EXgfhqfymCZqamO8yQH3_U9dl3YJ4vhPT9B8ivfCnJc/edit?usp=sharing

Xác minh nguồn gốc dữ liệu số, văn tự, khế ước đuợc bảo toàn, không sửa xoá, mất cắp, xác minh với chủ sở hữu

<progressing>

Góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, xác minh rủi ro có thể (kết hợp IoT, Bigdata phân tích)

https://asta.red:8078

https://docs.google.com/document/d/1SCS8hW2CTsfOCp0F8OqmN8RukgySej9aRj2pw2ayZg0/edit?usp=sharing

Cửa hàng bán lẻ + 8. Xác nhận xe, vé xe cho điểm trông giữ xe qua vân tay/mã máu

https://www.youtube.com/watch?v=N-VHd0kD9q4&t=1s


👉6. tháng 8-2018, tự tạo hệ thống dự báo giảm thiểu tai nạn giao thông:

Công nghệ: chrome web, scala, spark, hyperledger fabric

https://github.com/koolj/asta


👉7. Tháng 7-8, 2019 tham gia thi Hackathon, được giải ba về hệ thống phân loại khách hàng, hỗ trợ bán hàng qua chatbot voice Việt:

Công nghệ: SpaCy, RNN, Python, Java, Webdriver, AWS Amplify, DynamoDB

Document: https://www.facebook.com/KoolJ.InDaHouse/posts/10156237869665079

https://github.com/koolj/awsamplifyvoicebot

https://www.youtube.com/watch?v=PrzNepZ5fpk

https://www.youtube.com/watch?v=XlLCiU4d4Tg


👉8. Tháng 6-7-8, 2019 làm cho công ty Hàn Quốc về NLP

Công nghệ: SpaCy, RNN, Python, Scala

Document: https://www.facebook.com/groups/870665749718859/permalink/2365554786896607/


👉9. Tháng 11/2019 to NOW (Apr-2020) làm DE công ty CARO


Map Engineering: 

https://dathoc.net/git 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156741836005079&set=a.113964400078&type=3


Vision Face Image processing: 

https://www.facebook.com/KoolJ.InDaHouse/posts/10156592691145079


https://www.facebook.com/KoolJ.InDaHouse/posts/10156340958215079

Online teaching Blockchain, AI, Bigdata via: dathoc.net

https://www.facebook.com/groups/304937600405511/permalink/417430259156244/


👉10. 2021 to NOW phát triển hệ thống metaverse: dathoc.net/mmdoc