Bài viết chuyên sâu

Build thử một ứng dụng hoàn chỉnh đặt vào Vũ trụ ảo [Metaverse]

Build thử một ứng dụng hoàn chỉnh đặt vào Vũ trụ ảo [Metaverse]

by Admin Dathoc -
Number of replies: 0

Nào chúng ta build thử một ứng dụng hoàn chỉnh đặt vào Vũ trụ ảo: Metaverse.
Ở đó tất nhiên phải có:
- Avatar
- Đường phố ảo
- Khách sạn gian hàng, shop ảo
- Hoạt động mua bán ảo
- Áp dụng tiền mã hoá để mua bán
- Di chuyển hoạt động quanh đường phố ảo
#koolj_metaverseengineering
#metaverse


.
.
0a. Ví dụ, ethereum vitual world nó sẽ thế này:
https://www.cryptovoxels.com/

0b. Document thế nào gọi là 01 Metaverse và các project đang phát triển lên nó:
https://github.com/mvs-org/metaverse

0c. Công cụ, kỹ năng lập trình mình cần chuẩn bị:
Biết lập trình TS, JS
Biết và áp dụng công nghệ microservice: ví dụ https://moleculer.services/
Biết lập trình smartcontract, và áp dụng blockchain vào ứng dụng: vd: https://docs.solana.com/developing/on-chain-programs/developing-rust
.
.

0d. Chuẩn bị một số thiết bị phục vụ demo, testing trên AR/VR: vd: kính OCULUS QUEST 2: https://www.droidshop.vn/danh-muc/kinh-vr/oculus/oculus-quest-2/

1. Ví dụ dựng avatar id cho bạn:
https://hub.vroid.com/en/
https://readyplayer.me/
(hoặc bạn tự build một host tương đương)
.
.
2. Ví dụ build từ map gps 2D sang 3D
3Dfier: https://github.com/tudelft3d/3dfier

3. Ví dụ dựng các nhà cửa, phòng, khu vực... đồ vật sang 3D js nhanh, hoặc realtime tại chỗ các đồ vật sang toạ độ 3D
https://google.github.io/mediapipe/solutions/objectron.html
https://github.com/mapillary/OpenSfM
https://aframe.io/docs/1.2.0/introduction/
https://janusvr.github.io/guide/#/home/gallery
https://github.com/mozilla/Spoke
.
.
4. Liên quan tới file chia sẻ decentralized:
https://ipfs.io/

5. Mở token, coin để liên kết ví, rồi mua bán
https://docs.solana.com/developing/on-chain-programs/developing-rust
https://docs.onflow.org/fcl/tutorials/flow-app-quickstart/#mutating-the-blockchain
.
.
6. Sync các loại tại MetaVerse
https://github.com/rmetaverse/metaverse

7. Tạo các tài sản số phục vụ MetaVerse
https://docs.mvs.org/developers/mvs-whitepaper.html#Digital-Assets-MST
.
.
Gluk!
Me: dathoc.net/cv