Bài viết chuyên sâu

[Blockchain] Design a NFT exchange & management system

[Blockchain] Design a NFT exchange & management system

by Admin Dathoc -
Number of replies: 0

Vâng đấy, theo yêu cầu các bạn học và làm việc với blockchain, mình share thêm trải nghiệm về ứng dụng đang online WillNFT.
Link demo: dathoc.net/nft
Tài liệu Guideline hệ thống: dathoc.net/nftg
Clip giới thiệu chức năng hệ thống: dathoc.net/nftc
Slide thiết kế hệ thống tổng quan: dathoc.net/designnft
Sourcecode: đang b.án g.iá 250 tr vnd/01 license mở.
.
.
👉A. Khái quán dễ hiểu về NFT:
- NFT là một tài sản thuộc một nền tảng blockchain (bất kỳ). Các tài sản của blockchain thông thường là:
+ Tiền mã hoá, tiền ảo
+ Tài sản mã hoá có thể chuyển đổi (FT): ví dụ, Mã-hoá-số-giá-trị-vàng-miếng có thể biến đổi thành một cơ số mã-hoá-số-nhẫn-vàng.
+ Token có quyền truy cập xem tài sản, thông tin khác trong mạng
+ Token có quyền xem và thực thi logic smartcontract
+ Token có chứng quyền với các tài sản thực tế: di chúc, nhà, xe, vật có giá trị...
+ Token chứng quyền 1 loại tài sản trên nhiều mạng khác nhau
+ Token chứng quyền bất biến (NFT)
- Khác với các tài sản khác của blockchain. NFT không thể chuyển đổi, hoặc chia nhỏ hơn, hoặc gộp và đặc biệt... nó gắn với một chủ sở hữu. Ví dụ:
+ NFT một đơn vị đồng coin nào đó không thể phân tách nhỏ
+ NFT chứng quyền một dữ liệu số bit (01) ví dụ: tranh vẽ số, tiểu thuyết số, câu từ qoute nổi tiếng dạng số, video clip số, thu âm nhạc số... di chúc, nhà, xe, vật có giá trị...
.
.
👉B. Các chức năng chính
- Based trên IBM Hyperledger Farbic
- Tạo NFT
- Tạo sàn giao dịch NFT với VND
- Thiết kế Mẫu giao dịch đơn giản cho Tổ chức business mong muốn giao dịch qua nền tảng chuỗi khối
- Triển khai tương lai đồng tiền số Đồng Xuân Coin -DXC
.
.
👉C. Các task thiết kế chính và mất nhiều công sức xây dựng
- Dựng mô hình nhận diện hình ảnh, âm thanh, câu chữ... có dấu hiệu vi phạm Luật pháp VN, vi phạm thuần phong mỹ tục
- Dựng mô hình nhận diện hình ảnh, âm thanh, câu chữ ...vi phạm với những tác phẩm, tiêu đề, câu chữ nổi tiếng của tác giả, nhà văn, nhà nổi tiếng
- Dựng cơ chế tìm kiếm nhanh dữ liệu, chống pragiarism (chống sao chép) từ 5% tới 45%
- Sinh block cho NFT, tìm kiếm giá trị NFT trên block
- Dựng cơ chế ghép lệnh đấu giá auction như sàn thứ cấp chứng khoán
- Dựng logic thực thi giao dịch cơ bản từ Tổ chức khác: trên mô hình {bên A, hàng hoá giao dich, lượng giao dịch, phí giao dịch, bên B}; trích xuất hoa hồng
- Tính toán tài nguyên tiêu hao để sinh tỷ giá đồng DXC
- Chuyển đổi mô hình mạng đang có (Hyperledger Fabric) sang (Solana) xử lý đồng thuận trên gpu
.
.
👉D. Các khó khăn khi triển khai tổng kết là:
1. Vấn đề khó KHÔNG phải là thiết kế mạng blockchain và bản quyền hóa tài sản số. Hay tìm kiếm matching. Vấn đề là LÀM SAO ĐỂ TÀI SẢN SỐ đó là UNIQUE?
- Tức là: làm thế nào đó: 1 tài sản số vd 1 quyển tiểu thuyết X 3k trang dạng số, và bạn mã thế nào đó; lưu nội dung thế nào đó mà... khi ai đó đưa quyển thứ hai Y vào, bạn phải check đc quyển Y có nội dung không trùng với quyển X. A em sử dụng base64 block và compare block
- Tức là: 1 tài sản số ví dụ bức tranh, ảnh chụp 8K, tương đương ~300mb data.. mà thế nào calculate nhóm để tương đương thông số không có ảnh trùng thứ 2, hoặc 1 phần ảnh. Sử dụng keypoint kèm histogram
- Loại bỏ ảnh kèm số điện thoại, nhãn hàng, câu từ thô tục (thế nào là thô tục nêu bên dưới)
2. Vấn đề khó là đảm bảo tài sản số KHÔNG VI PHẠM LUẬT PHÁP nước sở tại, thuần phong mỹ tục nước sở tại
- Tức là: ảnh là vi phạm khi có: m.áu me bạ.o lự.c, hoặc s.exy, hoặc hú.t ch.ích ... hoặc ảnh đang có hành động đánh nhau, đàn áp, ... ảnh có lãnh tụ, nhãn hàng, số điện thoại... mật mã, ký hiệu không thuộc chữ VN.
- Nội dung ảnh ngăn ngừa qua mô hình classify đơn giản hơn dectection
- Nội dung text thì rnn tokenize với nhóm từ đặc biệt
.
.
3. Vấn đề khó, gửi Uỷ ban Luật Quốc gia cho chấp nhận mở Sàn giao dịch của loại tài sản này với VND, trước khi go production
- Đã đệ đơn xin Uỷ ban CKNN cấp phép. Chưa thấy phản hồi.
- Đã thử kêu gọi mở và tạo NFT, có vẻ công chúng không hào hứng lắm trò này
- Các nhà đầu tư thì chỉ xoay cái lên xuống của Ether gắn với NFT game, còn kiểu VND.. họ không đoái hoài.
.
.
4. Vấn đề khó, ký kết với MOMO để chuyển tiền giữa các tài khoản với mức phí thấp nhất khi exchange
- Đang deal thương thảo
.
.
5. Vấn đề khó, khi thanh toán online ngoài nước, đang thiết kế thêm p2p khi exchange
- Đang thử vận hành p2p từ a Binance
.
.
6. Vấn đề khó, triển khai DXC
- Nhà nước và Luật VN chưa cho phép
- Xong xu thế đồng tiền số tất sẽ có khuôn khổ Luật
.
.
👉E. Nâng cấp hệ thống nền tảng
- Chuyển đổi sang các nền tảng mới hơn: Solana, EOS, Celo .. đơn giản để để tăng tốc giao dịch.
- Chuyển đổi và thêm các chuẩn thanh toán hợp với Ether, Bitcoin, Tron.. vì đơn giản Nhà đầu tư đang có những giá trị số khác nhau. Họ có thể lấy đó để đầu tư
--------------
Mời các bạn gợi ý thêm và cho ý kiến,