Bài viết chuyên sâu

[Software Testing] Về Test Process

[Software Testing] Về Test Process

by Admin Dathoc -
Number of replies: 0

#koolj_softwaretesting
#chiase
#softwaretestingprocess
#process

Xin chia sẻ với anh chị em đúc kết về: Quy trình Kiểm định kiểm tra phần mềm nói chung, sau những trải nghiệm công tác gia công phần mềm ở Việt Nam từ 1996 từ các công ty nhỏ; sau đó 2004 sang FPT Software; tới 2013 lên Hoà Lạc dạy Đại học FPT; 2017 sang Honda Vĩnh Phúc tiếp tục gia công;.... và mình nghĩ 50 năm nữa các công ty gia công phần mềm ở Việt Nam vẫn áp dụng.

Link: dathoc.net/booktest, folder test_process

👉Trước khi nêu rõ chia sẻ cái gì, cần nêu một vài KHÁI NIỆM (theo cá nhân trải nghiệm) cho anh chị mới trong Nghề kiểm tra kiểm thử kiểm định phần mềm ở Việt Nam tập hiểu:
- Vì sao cái này cần cho công việc của bạn: Nếu bạn là tester trong tổ chức, và tổ chức chưa có Quy trình làm testing; vậy bạn có thể tham khảo Quy trình và các biểu mẫu này
- Quy trình trong gia công phần mềm là: Một tập hợp những hoạt động đi từ điểm A tới điểm B, có nêu rõ Ai làm Cái gì, kèm biểu mẫu đầu ra đầu vào mỗi hoạt động.
- Quy trình kiểm định phần mềm: Là Quy trình mô tả các hoạt động về kiểm tra hệ thống CNTT phần mềm, mô tả những hoạt động kiểm tra phần mềm: đi từ Yêu cầu từ Người dùng cuối - tới khi Người dùng cuối thoả mãn với phần mềm; các hoạt động có nêu rõ Ai làm Cái gì, kèm biểu mẫu đầu ra đầu vào mỗi hoạt động.
- Vì sao cần Quy trình: Vì đơn giản để các bạn ai vào Nghề hiểu mình đang làm cái gì, ở đâu, và làm nó như thế nào tốt nhất; hiệu quả nhất cho toàn team và các team khác. Tránh nhầm lẫn, áp dụng sai biểu mẫu; đi lẫn lộn thứ tự; gây hậu quả bug chồng bug; lãng phí sức người sức của.
- Vậy quy trình là một văn bản, và cầm nó bạn đọc sẽ hiểu thấu đáo hết không? cần văn bản nào nữa?: Nếu cầm Quy trình, có thể bạn chỉ biết được thứ tự các bước và hướng hoạt động các bước; đầu ra đầu vào mỗi bước. Xong để hiệu quả bạn cần thêm văn bản: Hướng dẫn thực hiện theo Quy trình kiểm định, ở dathoc.net/booktest, folder test_process, folder guideline, để hiểu thêm, hiểu sâu hơn những chiến lược để làm các bước trong Quy trình tốt nhất.
.
.
👉Quy trình Kiểm định phần mềm thông thường (theo cá nhân trải nghiệm) gồm 5 chặng chính:
- Tìm hiểu yêu cầu cần kiểm định
- Lập kế hoạch kiểm định
- Tạo các trường hợp kiểm định
- Thực hiện kiểm định
- Đánh giá, báo cáo
.
.
👉1. Tìm hiểu yêu cầu cần kiểm định:
- Nếu bạn chưa rõ, bạn có thể đọc guideline ở dathoc.net/booktest, folder test_process, folder guideline
- Các lưu ý trong phần này:
+ Đồng thuận mô hình làm việc: kiểu mẫu testplan; chặng làm testplan; master testplan, iteration testplan
+ Đầu ra của bước này bạn phải có: Một văn bản mô tả các chức năng và phi chức năng của ứng dụng
+ Cách làm để đạt được yêu cầu CHỨC NĂNG: vd: đăng ký, ra lệnh mua; chuyển tiền; thanh toán; chuyển dữ liệu; đóng; mở; thêm; sửa; xoá.... bạn có thể QnA với khách; có thể cần tạo prototype để khách hiểu; tạo survey hoặc dùng các hệ thống tương tự để có yêu cầu;
+ Cách làm để đạt được yêu cầu PHI CHỨC NĂNG: vd: đẹp xấu, nhanh chậm, tiêu tốn tài nguyên; điểm mà hệ thống hoạt động căng nhất/nhàn rỗi nhất....khác hàng tự chủ động nêu thì tốt; hoặc bạn sẽ phải dùng các hệ thống tương đương để đưa ra; nếu ko có cần đặt giả thuyết từng phạm vi.
.
.
👉2. Lập kế hoạch kiểm định:
- Nếu bạn chưa rõ, bạn có thể đọc guideline ở dathoc.net/booktest, folder test_process, folder guideline
- Các lưu ý trong phần này:
+ Đầu ra: là toàn văn text về TestPlan
+ Nêu rõ phạm vi CHỨC NĂNG và PHI CHỨC NĂNG; kèm thời hạn tài nguyên nếu có
+ Nêu rõ ước lượng số lỗi nếu có từ mô hình dự đoán; từ đó suy ra số thời gian cần xử lý công việc kiểm tra; Kèm các rủi ro và mô hình xử lý rủi ro
+ Nêu rõ Thiết kế các KIỂU kiểm định (đầu ra, đầu vào, thế nào là xong, các bước xử lý kiểm định, thiết kế và data testcase, script autotest nếu có, thời gian xử lý...) cần có; các LEVEL kiểm định và áp dụng KIỂU nào
+ Nêu rõ tài nguyên máy móc và con người cần chuẩn bị; kế hoạch phân công theo mỗi LEVEL/KIỂU kiểm định
+ Nêu rõ mô hình liên lạc giao tiếp các bên của dự án; các bên với khách hàng: ai là đại diện chính, cầu nối chính tập trung thông tin
+ Nêu rõ sản phẩm/phần sản phẩm đầu ra sau mỗi LEVEL/KIỂU hoàn thành
.
.
👉3. Thiết kế các trường hợp kiểm định:
- Nếu bạn chưa rõ, bạn có thể đọc guideline ở dathoc.net/booktest, folder test_process, folder guideline
- Các lưu ý trong phần này:
+ Đầu ra: Các testcase; và bằng chứng nó bao phủ bao nhiêu % yêu cầu.
+ Có thể có những dự án không cần testcase
+ Thiết kế theo trải nghiệm (bài viết bên dưới)
+ Nêu rõ mỗi KIỂU cần loại testcase mẫu thế nào; ước lượng viết, ước lượng thực thi
+ Chuẩn bị datatest theo case
+ Chuẩn bị script test trong autotest
+ Viết testcase
.
.
👉4. Thực hiện kiểm định:
- Nếu bạn chưa rõ, bạn có thể đọc guideline ở dathoc.net/booktest, folder test_process, folder guideline
- Các lưu ý trong phần này:
+ Đầu ra: Tổng kết về hàng giờ, hàng ngày: số case thực thi; số lỗi bắt được; số yêu cầu bao trùm
+ Thực thi theo thiết kế testcase và đúng giai đoạn quy định trong LEVEL/TYPE
+ Thực thi log lỗi/bug/defect nếu có theo ...cách tối ưu nhất (đọc bài dưới)
+ Tạo các tổng kết đơn giản về hàng giờ, hàng ngày: số case thực thi; số lỗi bắt được; số yêu cầu bao trùm
+ Định hướng vấn đề chính ở đâu mỗi luồng lỗi; gợi ý testlead hướng xử lý
.
.
👉5. Báo cáo: <các fans của group tự tham khảo>
.
.
Vâng, dưới đây cũng chỉ là ý kiến và trải nghiệm cá nhân làm Kiểm định phần mềm từ 1996,
-----------------------
Kiến thức cơ bản: dathoc.net/skill
..và biểu mẫu phục vụ software testing: dathoc.net/booktest
Quy trình kiểm định phần mềm: dathoc.net/booktest, folder test_process
Về thiết kế TestCase: https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=133
Log bug sao cho hiệu quả: https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=138
Về kiểm định hiệu năng: https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=132
Về SOA API testing: https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=134
10 lưu ý quan trọng trong scripting automation testing: https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=137
Mã nguồn autotest từ 2011: Google, tìm kiếm từ khoá: dfrs koolj
Lưu ý quan trọng trong UI, UX testing: https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=131
Về game testing: https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=83, phần kỹ sư test game
Về lập kế hoạch TestPlan: https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=143
Về nghề BA: https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=135
Về Data Analysis & Bigdata testing: https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=141
Về Blockchain testing: https://dathoc.net/mod/forum/discuss.php?d=136