Blog

All for Agatha Christie

All for Agatha Christie

by Admin Dathoc -
Number of replies: 0

Welcome!


Đa phần fans mới đọc Agatha ko biết đọc từ đâu. Vậy xem link và guide đọc bên dưới nhé.

Xem và đọc quy định (file Doc) trước khi tham gia Hội: https://1drv.ms/w/s!AuIT2QHiAj26ghwXDTNG7fq93Ejn
FB Group: https://www.facebook.com/groups/acvnfan

List tài nguyên (file Excel) truyện/phim bản cứng/mềm: https://1drv.ms/x/s!AuIT2QHiAj26gg1kT4q747Yrz3Uz
Hướng dẫn (file ảnh) làm quen và đọc các tác phẩm: https://1drv.ms/i/s!AuIT2QHiAj26j1qXfDZoAMgqj-11
Kho sách mềm Tiếng Anh:
Kho sách mềm Tiếng Việt:
(Đặc biệt) truyện tranh:
Kho sách cứng từ fans (qua ảnh):
Nhận xét, so sánh các bản dịch truyện Tiếng Việt với các bản Tiếng Anh: https://1drv.ms/f/s!AuIT2QHiAj26jkflFETQ7i-EnDVT
Phong trào fans viết & chia sẻ cảm nhận sau khi đọc các tác phẩm (file Doc): https://1drv.ms/w/s!AuIT2QHiAj26gxHqUtz5LGZwvfbb
Đồ lưu niệm (qua ảnh):
Sự kiện OFFLINE (qua ảnh):
Địa chỉ tìm mua sách cũ của Agatha Christie (HN-tpHCM) qua ảnh:

198 words