Blog

List tiểu thuyết cho các bạn mê marketing

List tiểu thuyết cho các bạn mê marketing

by Admin Dathoc -
Number of replies: 0

List tiểu thuyết cho các bạn mê marketing, hướng mời chào, chiêu trò, dụ dỗ để đối tượng mua hàng, lòi tiền ra cho mình:
.

.
0. Buôn gian bán lận thì hậu quả thế nào:
- Kỳ vọng lớn lao
- Oliver Twist
- Hai kinh thành
- Dặm xanh
- Những người khốn khổ
.
.
1. Học cách dùng 3 tấc lưỡi dâng hiến quốc gia, vợ, gái đẹp cho đối thủ
- Truyện vua giả điên, mất nước vì sắc đẹp, thu phục người tài trong... Đông chu liệt quốc
- Truyện Khổng Minh đấu khẩu Đông Ngô, truyện Khổng MInh Bắc phạt, truyện Tào Tháo biết mình sai, mình thua nhưng không bao giờ nhận sai, nhận thua...trong Tam quốc diễn nghĩa
.
.
11
2. Dùng 3 tấc lưới bán hàng với ...lợi nhuận tối đa
- Sói già phố Wall
- Nhà đen (Kishi Yusuke)
- Người đàn bà quỷ quyệt
.
.
3. Dùng 3 tấc lưỡi thuyết phục, theo dõi tâm lý khách hàng
- Julie (J.J Rousseau)
- Kiêu hãnh và định kiến
- Tội ác và trừng phạt
- Run rẩy và kinh sợ
- Lý trí và tình cảm
- Nếu còn có ngày mai
- Hai số phận
- Thân chủ
- Núi thần
.
.
4. Học cách dùng BÊN THỨ 3 bán hộ hàng cho mình, dùng BÊN THỨ 3 diệt đối thủ
- Truyện buôn vua, dâng người yêu cho đối thủ về Lã Bất Vi
- Người đàn bà quỷ quyệt
- Thời loạn
- Mảnh đất lắm người nhiều ma
- Mối chúa
- Đại gia
.
.
5. Dẫn dắt khách hàng luôn đi tới cái đúng và đúng hướng
- Bí mật
- Nhà giả kim
- Suối nguồn
- Hành trình phương đông (3 cuốn hồi ký B Spalding, không phải sách phóng tác của Nguyên Phong)
- Núi thần
- Bí thư tỉnh uỷ
.
.
.
6. Hiểu nỗi lòng, bụng thực dụng của khách hàng
- Sói thảo nguyên
- 41 độ F
- Đói
- Lâu đài
- Yêu
- Linh sơn
- Núi thần
- Ếch
- Báu vật của đời
.
.
7. Học cách dùng chiến lược không lương không quân tố gì cũng thắng trăm vạn kẻ thù
- Truyện về khởi nghĩa Lam Sơn
- Truyện vua Thuận Thiên Lý Thái Tổ dựng nước trong 8 triều vua Lý
- Truyện vua quan nhà Trần chiến thắng 3 lần giặc Nguyên Mông trong Bão táp triều Trần
- Hồ Quý Ly (trong tp cùng tên)
- Truyện Ngô Quyền chiến thắng giặc trên sông Bạch Đằng
.
.
.
Bạn cho thêm gợi ý nhá!!!

395 words