Capstone projects - Hỗ trợ sinh viên, học viên làm đồ án tốt nghiệp

Cap101 - Đồ án, bài tập lớn về kiểm thử phần mềm

Mục tiêu khoá học

Hỗ trợ đồ án/bài tập lớn cho lập trình ứng dụng CNTT cho hành chính, quản trị, kinh doanh, bạn lựa chọn một trong các đề tài sau:

 • Đề tài: Áp dụng Selenium + Webdriver cho Webapp automation test: script login, thêm xóa sửa item + Java sourcecode
 • Đề tài: Áp dụng Appium cho Mobile Android/iOS automation test: script login, thêm xóa sửa itemiOS + Java sourcecode
 • Đề tài: Áp dụng Jmeter cho Performance test: script loadtest, stress test + JS sourcecode
 • Đề tài: Áp dụng SOAP NG cho API test: script boundary, security api.... + Groovy sourcecode
 • Đề tài: Áp dụng ZAP cho Security penetration testing + testcases mẫu + desktop app/mobile app
Hoặc một đề tài bạn yêu thích, trong phạm vi hành chính, quản trị, kinh doanh.


Giảng viên

Phạm Tuấn Anh (Mr.) 

Thạc sỹ ISTQB. CV giảng viên: dathoc.net/cv


Thời lượng khoá học

8 giờ xem clips. Học và thực hành tương đương 2 tuần.


Học phí khoá họcCần tài trợ tự nguyện tại đây.

Cap101: Đây là khoá hỗ trợ học viên 10 buổi kèm tài liệu lẫn sourcecode dể học viên làm tót nghiệp.
Vậy mình cần là:
- Đề tài của bạn là gì?
Sau đó:
- Bên mình sẽ làm Đồ án với đề tài đó.
- Chi phí trọn bộ gồm: Đồ án 200 trang, Sourcecode, Bản vẽ, SP demo online + 10 buổi gặp mặt offline: là 15 triệu vnd.

Clip hướng dẫn, sourcecode dự án, quy trình bản vẽ thiết kế, tài liệu văn bản mẫu đồ án: 5 triệu vnd, qua dathoc.net/donation


Học thử (cần đăng ký thành viên)Xem link

DemoXem link
Xem phổ nghề của ngành, thu nhập dự kiến công việc tại Việt Nam: Xem link


Đối tuợng khoá học

Học sinh sinh viên đang học tập tại các Trường Đại học, PTTH.

Học sinh sinh viên đang học tập tại các chuyên ngành CNTT.

Học sinh sinh viên yêu thích CNTT.

Các bạn trẻ yêu thích lập trình, đang học tập hoặc đi làm.


Yêu cầu kiến thức, trang thiết bị trước khi học

Có máy tính/pc/laptop + internet + tai nghe, mic, thành thạo xem tra cứu thông tin trên web và internet.

Cần kỹ năng tổng hợp kiến thức đã học.

Cập nhật, tìm hiểu trước các kiến thức chuyên ngành tại link này.

Có khả năng gõ chữ trên máy tính (typing) 10 ngón là khuyến khích.

Đang làm sale, marketing, business buôn bán nhỏ, trong ngành tài chính, ngân hàng, nhà phân tích 

Có kiến thức kinh doanh, kiểm tra sổ sách, thu chi, doanh số 

Mong muốn dự báo bán hàng, nhu cầu hàng trên số liệu (mạng xã hội, tình hình bán hàng ngày) hiện tại 

Không cần biết tiếng Anh, không cần kiến thức lập trình phần mềm 


Kiến thức thu nhận sau khoá học

Tài liệu hỗ trợ đồ án, bài tập lớn: sourcecode, tools, hướng dẫn thực hành(.doc/pdf), tài liệu tham khảo, sách tham khảo, 03 lược đồ UML: nghiệp vụ (use case), thực thể (entity), tuần tự (sequence). 

10 buổi học livestreaming cùng giảng viên, qua appear.in/testerpro. Mỗi buổi 1h.


Chi tiết học phần (từng mục học phần, buổi, ngày học) Xem chi tiết tại đây


Cách thức học

Học là trực tuyến, các tài nguyên học đều đã có trên đây và học viên tự sắp xếp thời gian phù hợp để học. Nhanh mất 3 ngày/khoá. Chậm mất 2-3 tuần/khoá.

Học viên cần xem clip học, làm theo clip học, thực hành như clip hướng dẫn.

Nếu có khó khăn, học viên đặt câu hỏi qua Chat 24/7 hoặc gửi mail cho Giảng viên.

Các bài tập sẽ được xác nhận và được kiểm tra nếu học viên làm đầy đủ và nộp bài.

Cuối khoá học sẽ có thi chứng chỉ. Và chứng chỉ chỉ được cấp nếu học viên thi cuối khoá pass.

Sau khi tốt nghiệp khoá học (có chứng chỉ) học viên sẽ được trung tâm giới thiệu việc làm vào các doanh nghiệp cùng ngành nghề.


Khoá học khác bổ sung

BAS00 - Đạo đức nghề nghiệp trong ngành Công nghệ thông tin

BASDEplus- Kỹ năng bổ sung cho Dev

BASTEplus - Kỹ năng bổ sung cho tester newbie

BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành

BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData

BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản 


Khoá học khác tham khảo

ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test

Cap301 - Đồ án, bài tập lớn về bigdata

BigData mở rộng 01: Thu thập, dự đoán, ra quyết định trên dữ liệu lớn - devbig19 

Aidev01 - Chatbot với voice Tiếng Việt

Bizda301 - Cơ bản phân tích dữ liệu dự đoán, ra quyết định cho doanh nghiệpCap201 - Đồ án, bài tập lớn về blockchain

Mục tiêu khoá học

Hỗ trợ đồ án/bài tập lớn cho lập trình ứng dụng CNTT cho hành chính, quản trị, kinh doanh, bạn lựa chọn một trong các đề tài sau:

 • Đề tài: Áp dụng blockchain cho bài toán bán lẻ: thêm hàng, thêm/xóa/sửa hàng, đưa vào chuỗi khối; có thể dùng ethereum/fabric + nodejs
 • Đề tài: Áp dụng blockchain cho bài toán chuỗi cung ứng: thêm/xóa/sửa hàng/nhà cung cap/van chuyen, them qrcode, đưa vào chuỗi khối; có thể dùng ethereum/fabric + nodejs
 • Đề tài: Áp dụng blockchain cho bài toán thi cử bảo mật: thêm/xóa/sửa lớp/nhóm học viên thi cử, điểm thi, áp dụng moodle cho module thi cử, chấm điểm online, scan offline, đưa vào chuỗi khối; có thể dùng ethereum/fabric + nodejs
 • Đề tài: Áp dụng blockchain cho bài toán trục dữ liệu công dân: thêm/xóa/sửa hàng/nhà cung cap/van chuyen, them qrcode, đưa vào chuỗi khối; có thể dùng ethereum/fabric + nodejs
 • Đề tài: Áp dụng blockchain cho bài toán xác thực tài sản: thêm/xóa/sửa tài sản, tracking tài sản, truy cập tài sản, them mã hóa SHA512, đưa vào chuỗi khối; có thể dùng ethereum/fabric + nodejs
 • Đề tài: Áp dụng blockchain cho bài toán quản lý kho vận: thêm/xóa/sửa kho block, kích cỡ kho block, thông báo còn thiếu chỗ trống, them 3 chuẩn warehouse 
(a) Special Commodity Warehouses.
(b) Cold Storages or Refrigerated Warehouses.
(c) Institutional Warehouses
., đưa vào chuỗi khối; có thể dùng ethereum/fabric + nodejs
Hoặc một đề tài bạn yêu thích, trong phạm vi blockchain development.


Giảng viên

Phạm Tuấn Anh (Mr.) 

Thạc sỹ ISTQB. CV giảng viên: dathoc.net/cv


Thời lượng khoá học

8 giờ xem clips. Học và thực hành tương đương 2 tuần.


Học phí khoá họcCần tài trợ tự nguyện tại đây.

Học thử (cần đăng ký thành viên)Xem link

DemoXem link
Xem phổ nghề của ngành, thu nhập dự kiến công việc tại Việt Nam: Xem link


Đối tuợng khoá học

Học sinh sinh viên đang học tập tại các Trường Đại học, PTTH.

Học sinh sinh viên đang học tập tại các chuyên ngành CNTT.

Học sinh sinh viên yêu thích CNTT.

Các bạn trẻ yêu thích lập trình, đang học tập hoặc đi làm.


Yêu cầu kiến thức, trang thiết bị trước khi học

Có máy tính/pc/laptop + internet + tai nghe, mic, thành thạo xem tra cứu thông tin trên web và internet.

Cần kỹ năng tổng hợp kiến thức đã học.

Cập nhật, tìm hiểu trước các kiến thức chuyên ngành tại link này.

Có khả năng gõ chữ trên máy tính (typing) 10 ngón là khuyến khích.

Đang làm sale, marketing, business buôn bán nhỏ, trong ngành tài chính, ngân hàng, nhà phân tích 

Có kiến thức kinh doanh, kiểm tra sổ sách, thu chi, doanh số 

Mong muốn dự báo bán hàng, nhu cầu hàng trên số liệu (mạng xã hội, tình hình bán hàng ngày) hiện tại 

Không cần biết tiếng Anh, không cần kiến thức lập trình phần mềm 


Kiến thức thu nhận sau khoá học

Tài liệu hỗ trợ đồ án, bài tập lớn: sourcecode, tools, hướng dẫn thực hành(.doc/pdf), tài liệu tham khảo, sách tham khảo, 03 lược đồ UML: nghiệp vụ (use case), thực thể (entity), tuần tự (sequence). 

10 buổi học livestreaming cùng giảng viên, qua appear.in/testerpro. Mỗi buổi 1h.

Cap201: Đây là khoá hỗ trợ học viên 10 buổi kèm tài liệu lẫn sourcecode dể học viên làm tót nghiệp.
Vậy mình cần là:
- Đề tài của bạn là gì?
Sau đó:
- Bên mình sẽ làm Đồ án với đề tài đó.
- Chi phí trọn bộ gồm: Đồ án 200 trang, Sourcecode, Bản vẽ, SP demo online + 10 buổi gặp mặt offline: là 15 triệu vnd.

- Clip hướng dẫn, sourcecode dự án, quy trình bản vẽ thiết kế, tài liệu văn bản mẫu đồ án: 5 triệu vnd, qua dathoc.net/donationChi tiết học phần (từng mục học phần, buổi, ngày học) Xem chi tiết tại đây


Cách thức học

Học là trực tuyến, các tài nguyên học đều đã có trên đây và học viên tự sắp xếp thời gian phù hợp để học. Nhanh mất 3 ngày/khoá. Chậm mất 2-3 tuần/khoá.

Học viên cần xem clip học, làm theo clip học, thực hành như clip hướng dẫn.

Nếu có khó khăn, học viên đặt câu hỏi qua Chat 24/7 hoặc gửi mail cho Giảng viên.

Các bài tập sẽ được xác nhận và được kiểm tra nếu học viên làm đầy đủ và nộp bài.

Cuối khoá học sẽ có thi chứng chỉ. Và chứng chỉ chỉ được cấp nếu học viên thi cuối khoá pass.

Sau khi tốt nghiệp khoá học (có chứng chỉ) học viên sẽ được trung tâm giới thiệu việc làm vào các doanh nghiệp cùng ngành nghề.


Khoá học khác bổ sung

BAS00 - Đạo đức nghề nghiệp trong ngành Công nghệ thông tin

BASDEplus- Kỹ năng bổ sung cho Dev

BASTEplus - Kỹ năng bổ sung cho tester newbie

BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành

BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData

BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản 


Khoá học khác tham khảo

ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test

Cap301 - Đồ án, bài tập lớn về bigdata

BigData mở rộng 01: Thu thập, dự đoán, ra quyết định trên dữ liệu lớn - devbig19 

Aidev01 - Chatbot với voice Tiếng Việt

Bizda301 - Cơ bản phân tích dữ liệu dự đoán, ra quyết định cho doanh nghiệpCap301 - Đồ án, bài tập lớn về bigdata

Mục tiêu khoá học

Hỗ trợ đồ án/bài tập lớn cho lập trình ứng dụng CNTT cho hành chính, quản trị, kinh doanh, bạn lựa chọn một trong các đề tài sau:

 • Đề tài: Áp dụng blockchain cho bài toán bán lẻ: thêm hàng, thêm/xóa/sửa hàng, đưa vào chuỗi khối; có thể dùng ethereum/fabric + nodejs
 • Đề tài: Áp dụng bigdata xử lý dữ liệu lớn bài toán dự đoán ung thư map/reduce với Spark qua Scala
 • Đề tài: Áp dụng bigdata xử lý dữ liệu lớn bài toán nlp văn bản: thu thập, làm sạch, segment, pos, ner map/reduce với Java
 • Đề tài: Áp dụng bigdata xử lý dữ liệu lớn bài toán dự đoán rủi ro gói đầu tư, qua thuật toán Monte Carlo Simulation, sử dụng map/reduce với Spark qua Scala
 • Đề tài: Áp dụng bigdata xử lý dữ liệu lớn bài toán dự đoán thảm họa thiên nhiên qua tin post mạng xã hội, qua thuật toán ROC, random forest, sử dụng map/reduce với Spark qua Scala
 • Đề tài: Áp dụng bigdata xử lý dữ liệu lớn bài toán dự đoán sản lượng bán xe máy, qua thu thập tâm lý người tiêu dùng tới cửa hàng xe máy, qua thuật toán logicstic regression, sử dụng map/reduce với Spark qua Scala
 • Đề tài: Áp dụng bigdata xử lý dữ liệu lớn bài toán dự đoán rủi ro gói đầu tư, qua thuật toán Monte Carlo Simulation, sử dụng map/reduce với Spark qua Scala
 • Đề tài: Áp dụng dữ liệu lịch sử mua bán hàng, phân tích dữ liệu dự đoán, ra quyết định cho doanh nghiệp, sử dụng Tableau
 • Đề tài: Áp dụng dữ liệu lịch sử mua bán hàng, phân tích dữ liệu dự đoán, ra quyết định cho doanh nghiệp, sử dụng Microsoft Power BI
 • Hoặc một đề tài bạn yêu thích, trong phạm vi bigdata development.


Giảng viên

Phạm Tuấn Anh (Mr.) 

Thạc sỹ ISTQB. CV giảng viên: dathoc.net/cv


Thời lượng khoá học

8 giờ xem clips. Học và thực hành tương đương 2 tuần.


Học phí khoá họcCần tài trợ tự nguyện tại đây.

Cap301: Đây là khoá hỗ trợ học viên 10 buổi kèm tài liệu lẫn sourcecode dể học viên làm tót nghiệp.
Vậy mình cần là:
- Đề tài của bạn là gì?
Sau đó:
- Bên mình sẽ làm Đồ án với đề tài đó.
- Chi phí trọn bộ gồm: Đồ án 200 trang, Sourcecode, Bản vẽ, SP demo online + 10 buổi gặp mặt offline: là 15 triệu vnd.

- Clip hướng dẫn, sourcecode dự án, quy trình bản vẽ thiết kế, tài liệu văn bản mẫu đồ án: 5 triệu vnd, qua dathoc.net/donation

Cap301: Nếu bạn chọn cách online chỉ hướng dẫn, vậy bạn có thể chọn 1 trong các khoá sau:
Basde06- Kiến trúc và xây dựng BigData
Devbig19 - BigData mở rộng 01: Thu thập, dự đoán, ra quyết định trên dữ liệu lớn
Devbig20 - Bigdata mở rộng 02 - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên với dữ liệu lớn


Học thử (cần đăng ký thành viên)Xem link

DemoXem link
Xem phổ nghề của ngành, thu nhập dự kiến công việc tại Việt Nam: Xem link


Đối tuợng khoá học

Học sinh sinh viên đang học tập tại các Trường Đại học, PTTH.

Học sinh sinh viên đang học tập tại các chuyên ngành CNTT.

Học sinh sinh viên yêu thích CNTT.

Các bạn trẻ yêu thích lập trình, đang học tập hoặc đi làm.


Yêu cầu kiến thức, trang thiết bị trước khi học

Có máy tính/pc/laptop + internet + tai nghe, mic, thành thạo xem tra cứu thông tin trên web và internet.

Cần kỹ năng tổng hợp kiến thức đã học.

Cập nhật, tìm hiểu trước các kiến thức chuyên ngành tại link này.

Có khả năng gõ chữ trên máy tính (typing) 10 ngón là khuyến khích.

Đang làm sale, marketing, business buôn bán nhỏ, trong ngành tài chính, ngân hàng, nhà phân tích 

Có kiến thức kinh doanh, kiểm tra sổ sách, thu chi, doanh số 

Mong muốn dự báo bán hàng, nhu cầu hàng trên số liệu (mạng xã hội, tình hình bán hàng ngày) hiện tại 

Không cần biết tiếng Anh, không cần kiến thức lập trình phần mềm 


Kiến thức thu nhận sau khoá học

Tài liệu hỗ trợ đồ án, bài tập lớn: sourcecode, tools, hướng dẫn thực hành(.doc/pdf), tài liệu tham khảo, sách tham khảo, 03 lược đồ UML: nghiệp vụ (use case), thực thể (entity), tuần tự (sequence). 

10 buổi học livestreaming cùng giảng viên, qua appear.in/testerpro. Mỗi buổi 1h.


Chi tiết học phần (từng mục học phần, buổi, ngày học) Xem chi tiết tại đây


Cách thức học

Học là trực tuyến, các tài nguyên học đều đã có trên đây và học viên tự sắp xếp thời gian phù hợp để học. Nhanh mất 3 ngày/khoá. Chậm mất 2-3 tuần/khoá.

Học viên cần xem clip học, làm theo clip học, thực hành như clip hướng dẫn.

Nếu có khó khăn, học viên đặt câu hỏi qua Chat 24/7 hoặc gửi mail cho Giảng viên.

Các bài tập sẽ được xác nhận và được kiểm tra nếu học viên làm đầy đủ và nộp bài.

Cuối khoá học sẽ có thi chứng chỉ. Và chứng chỉ chỉ được cấp nếu học viên thi cuối khoá pass.

Sau khi tốt nghiệp khoá học (có chứng chỉ) học viên sẽ được trung tâm giới thiệu việc làm vào các doanh nghiệp cùng ngành nghề.


Khoá học khác bổ sung

BAS00 - Đạo đức nghề nghiệp trong ngành Công nghệ thông tin

BASDEplus- Kỹ năng bổ sung cho Dev

BASTEplus - Kỹ năng bổ sung cho tester newbie

BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành

BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData

BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản 


Khoá học khác tham khảo

ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test

Cap301 - Đồ án, bài tập lớn về bigdata

BigData mở rộng 01: Thu thập, dự đoán, ra quyết định trên dữ liệu lớn - devbig19 

Aidev01 - Chatbot với voice Tiếng Việt

Bizda301 - Cơ bản phân tích dữ liệu dự đoán, ra quyết định cho doanh nghiệp


Cap401 - Đồ án, bài tập lớn về ứng dụng CNTT cho hành chính, quản trị, kinh doanh

Mục tiêu khoá học

Hỗ trợ đồ án/bài tập lớn cho lập trình ứng dụng CNTT cho hành chính, quản trị, kinh doanh, bạn lựa chọn một trong các đề tài sau:

 • Đề tài: Áp dụng CNTT cho bài toán: bán hàng, bán lẻ, quản trị hàng bán.... dùng php + lavarel/nodejs + mysql/couchdb.
 • Đề tài: Áp dụng CNTT cho bài toán: quản trị hành chính: ra vào nhân sự, chấm công, tính lương, quản lý công văn đến đi.... dùng php + lavarel/nodejs + mysql/couchdb.
 • Đề tài: Áp dụng CNTT cho bài toán: quản lý khách sạn, đặt lịch, book phòng, đáo hạn book.... dùng php + lavarel/nodejs + mysql/couchdb.
 • Đề tài: Áp dụng CNTT cho bài toán: quản lý ship hàng, thu cod, thu sau.... dùng php + lavarel/nodejs + mysql/couchdb.
 • Hoặc một đề tài bạn yêu thích, trong phạm vi hành chính, quản trị, kinh doanh.


Giảng viên

Phạm Tuấn Anh (Mr.) 

Thạc sỹ ISTQB. CV giảng viên: dathoc.net/cv


Thời lượng khoá học

8 giờ xem clips. Học và thực hành tương đương 2 tuần.


Học phí khoá họcCần tài trợ tự nguyện tại đây.

Cap401: Đây là khoá hỗ trợ học viên 10 buổi kèm tài liệu lẫn sourcecode dể học viên làm tót nghiệp.
Vậy mình cần là:
- Đề tài của bạn là gì?
Sau đó:
- Bên mình sẽ làm Đồ án với đề tài đó.
- Chi phí trọn bộ gồm: Đồ án 200 trang, Sourcecode, Bản vẽ, SP demo online + 10 buổi gặp mặt offline: là 15 triệu vnd.

- Clip hướng dẫn, sourcecode dự án, quy trình bản vẽ thiết kế, tài liệu văn bản mẫu đồ án: 5 triệu vnd, qua dathoc.net/donation

Học thử (cần đăng ký thành viên)Xem link

DemoXem link
Xem phổ nghề của ngành, thu nhập dự kiến công việc tại Việt Nam: Xem link


Đối tuợng khoá học

Học sinh sinh viên đang học tập tại các Trường Đại học, PTTH.

Học sinh sinh viên đang học tập tại các chuyên ngành CNTT.

Học sinh sinh viên yêu thích CNTT.

Các bạn trẻ yêu thích lập trình, đang học tập hoặc đi làm.


Yêu cầu kiến thức, trang thiết bị trước khi học

Có máy tính/pc/laptop + internet + tai nghe, mic, thành thạo xem tra cứu thông tin trên web và internet.

Cần kỹ năng tổng hợp kiến thức đã học.

Cập nhật, tìm hiểu trước các kiến thức chuyên ngành tại link này.

Có khả năng gõ chữ trên máy tính (typing) 10 ngón là khuyến khích.

Đang làm sale, marketing, business buôn bán nhỏ, trong ngành tài chính, ngân hàng, nhà phân tích 

Có kiến thức kinh doanh, kiểm tra sổ sách, thu chi, doanh số 

Mong muốn dự báo bán hàng, nhu cầu hàng trên số liệu (mạng xã hội, tình hình bán hàng ngày) hiện tại 

Không cần biết tiếng Anh, không cần kiến thức lập trình phần mềm 


Kiến thức thu nhận sau khoá học

Tài liệu hỗ trợ đồ án, bài tập lớn: sourcecode, tools, hướng dẫn thực hành(.doc/pdf), tài liệu tham khảo, sách tham khảo, 03 lược đồ UML: nghiệp vụ (use case), thực thể (entity), tuần tự (sequence). 

10 buổi học livestreaming cùng giảng viên, qua appear.in/testerpro. Mỗi buổi 1h.


Chi tiết học phần (từng mục học phần, buổi, ngày học) Xem chi tiết tại đây


Cách thức học

Học là trực tuyến, các tài nguyên học đều đã có trên đây và học viên tự sắp xếp thời gian phù hợp để học. Nhanh mất 3 ngày/khoá. Chậm mất 2-3 tuần/khoá.

Học viên cần xem clip học, làm theo clip học, thực hành như clip hướng dẫn.

Nếu có khó khăn, học viên đặt câu hỏi qua Chat 24/7 hoặc gửi mail cho Giảng viên.

Các bài tập sẽ được xác nhận và được kiểm tra nếu học viên làm đầy đủ và nộp bài.

Cuối khoá học sẽ có thi chứng chỉ. Và chứng chỉ chỉ được cấp nếu học viên thi cuối khoá pass.

Sau khi tốt nghiệp khoá học (có chứng chỉ) học viên sẽ được trung tâm giới thiệu việc làm vào các doanh nghiệp cùng ngành nghề.


Khoá học khác bổ sung

BAS00 - Đạo đức nghề nghiệp trong ngành Công nghệ thông tin

BASDEplus- Kỹ năng bổ sung cho Dev

BASTEplus - Kỹ năng bổ sung cho tester newbie

BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành

BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData

BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản 


Khoá học khác tham khảo

ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test

Cap301 - Đồ án, bài tập lớn về bigdata

BigData mở rộng 01: Thu thập, dự đoán, ra quyết định trên dữ liệu lớn - devbig19 

Aidev01 - Chatbot với voice Tiếng Việt

Bizda301 - Cơ bản phân tích dữ liệu dự đoán, ra quyết định cho doanh nghiệp