Data Analyst - Nghề phân tích dữ liệu, ra quyết định từ dữ liệu.

Tổng hợp dữ liệu, truy xuất, xử lý từ nhiều nguồn.

Áp dụng thuật toán phân tích xác suất thống kê, ra quyết định với dữ liệu.

Visualize dữ liệu với các công cụ phổ biến: Tableau, Microsoft Power BI.

exDAB002 - Dự báo máy học không giám sát

exDAB002 - Dự báo máy học không giám sát

Mục tiêu khoá học

 • Lập trình cơ bản với R, Python, Spark Mllib với hàm & thư viện máy học không giám sát
 • Lý thuyết các thuật toán máy học  không giám sát: 
  • K-means clustering

  • KNN (k-nearest neighbors)
  • Hierarchal clustering
  • Anomaly detection
  • Neural Networks
  • Principle Component Analysis
  • Independent Component Analysis
  • Apriori algorithm
 • Áp dụng bài toán thực tế từng loại thuật toán
 • Thực hành trên R, Python, Spark...cloud Google Colab, Excel, InteliJ, SBT trên máy học viên; thực hành Spark, R, Python, NodeJS, html - js, Flask, Docker, database liên qua
Giảng viên

Phạm Tuấn Anh (Mr.) 

Thạc sỹ ISTQB. CV giảng viên: dathoc.net/cv


Thời lượng khoá học

8 giờ xem clips. Học và thực hành tương đương 2 tuần.


Học phí khoá họcCần tài trợ tự nguyện tại đây.

Học thử (youtube)Xem link

DemoXem link
Xem phổ nghề của ngành, thu nhập dự kiến công việc tại Việt Nam: Xem link


Đối tuợng khoá học

 • Học sinh sinh viên đang học tập tại các Trường Đại học, PTTH.
 • Học sinh sinh viên đang học tập tại các chuyên ngành CNTT.
 • Học sinh sinh viên yêu thích CNTT.
 • Các bạn trẻ yêu thích lập trình, đang học tập hoặc đi làm.


Yêu cầu kiến thức, trang thiết bị trước khi học

 • Có máy tính/pc/laptop + internet + tai nghe, mic, thành thạo xem tra cứu thông tin trên web và internet.
 • Cần kỹ năng tổng hợp kiến thức đã học.
 • Cập nhật, tìm hiểu trước các kiến thức chuyên ngành tại link này.
 • Có khả năng gõ chữ trên máy tính (typing) 10 ngón là khuyến khích.
 • Có khả năng lập trình là khuyến khích, hoặc phải học thêm khi làm bài tập lớn về blockchain, bigdata, ai.
 • Khuyến khích khả năng đọc hiểu ngoại ngữ Tiếng Anh.


Kiến thức thu nhận sau khoá học

 • Biết và vận dụng thực hành:
  • Lập trình cơ bản với R, Python, Spark Mllib với hàm & thư viện máy học không giám sát
  • Lý thuyết các thuật toán máy học không giám sát: 
  • K-means clustering
  • KNN (k-nearest neighbors)
  • Hierarchal clustering
  • Anomaly detection
  • Neural Networks
  • Principle Component Analysis
  • Independent Component Analysis
  • Apriori algorithm
  • Áp dụng bài toán thực tế từng loại thuật toán
  • Thực hành trên R, Python, Spark...cloud Google Colab, Excel, InteliJ, SBT trên máy học viên; thực hành Spark, R, Python, NodeJS, html - js, Flask, Docker, database liên quan
 • Học viên có thể nhận chứng chỉ khi có nguyện vọng thi cử và vượt qua bài thi Khảo sát cuối khoá, phí bài thi: $89


Cách thức học

 • Học là trực tuyến, các tài nguyên học đều đã có trên đây và học viên tự sắp xếp thời gian phù hợp để học. Nhanh mất 3 ngày/khoá. Chậm mất 2-3 tuần/khoá.
 • Học viên được hướng dẫn thực hành trên vega, canvas, mapd, power bi, tableau ... cloud Google Colab, Excel, cài cắm InteliJ, SBT trên máy học viên thực hành Spark, cài cắm server NodeJS, flask, docker, máy ảo khác...lập trình html, js trên máy học viên 
 • Học viên cần xem clip học, làm theo clip học, thực hành như clip hướng dẫn.
 • Nếu có khó khăn, học viên đặt câu hỏi qua Chat 24/7 hoặc gửi mail cho Giảng viên.
 • Các bài tập sẽ được xác nhận và được kiểm tra nếu học viên làm đầy đủ và nộp bài.
 • Cuối khoá học sẽ có thi chứng chỉ. Và chứng chỉ chỉ được cấp nếu học viên thi cuối khoá pass.
 • Sau khi tốt nghiệp khoá học (có chứng chỉ) học viên sẽ được trung tâm giới thiệu việc làm vào các doanh nghiệp cùng ngành nghề.


Khoá học khác bổ sung

 • BAS00 - Đạo đức nghề nghiệp trong ngành Công nghệ thông tin
 • BASDEplus- Kỹ năng bổ sung cho Dev
 • BASTEplus - Kỹ năng bổ sung cho tester newbie
 • BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành
 • BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData
 • BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản 


Khoá học khác tham khảo

 • ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
 • Cap301 - Đồ án, bài tập lớn về bigdata
 • BigData mở rộng 01: Thu thập, dự đoán, ra quyết định trên dữ liệu lớn - devbig19 
 • Aidev01 - Chatbot với voice Tiếng Việt
 • Bizda301 - Cơ bản phân tích dữ liệu dự đoán, ra quyết định cho doanh nghiệp

exDAB001 - Dự báo máy học giám sát

exDAB001 - Dự báo máy học giám sát

Mục tiêu khoá học

 • Lập trình cơ bản với R, Python, Spark Mllib với hàm & thư viện máy học giám sát
 • Lý thuyết các thuật toán máy học giám sát: 
  • Linear Regression
  • Regression Trees
  • Non-Linear Regression
  • Bayesian Linear Regression
  • Random Forest
  • Decision Trees
  • Logistic Regression
  • Support vector Machines
 • Áp dụng bài toán thực tế từng loại thuật toán
 • Thực hành trên R, Python, Spark...cloud Google Colab, Excel, InteliJ, SBT trên máy học viên; thực hành Spark, R, Python, NodeJS, html - js, Flask, Docker, database liên qua
Giảng viên

Phạm Tuấn Anh (Mr.) 

Thạc sỹ ISTQB. CV giảng viên: dathoc.net/cv


Thời lượng khoá học

8 giờ xem clips. Học và thực hành tương đương 2 tuần.


Học phí khoá họcCần tài trợ tự nguyện tại đây.

Học thử (youtube)Xem link

DemoXem link
Xem phổ nghề của ngành, thu nhập dự kiến công việc tại Việt Nam: Xem link


Đối tuợng khoá học

 • Học sinh sinh viên đang học tập tại các Trường Đại học, PTTH.
 • Học sinh sinh viên đang học tập tại các chuyên ngành CNTT.
 • Học sinh sinh viên yêu thích CNTT.
 • Các bạn trẻ yêu thích lập trình, đang học tập hoặc đi làm.


Yêu cầu kiến thức, trang thiết bị trước khi học

 • Có máy tính/pc/laptop + internet + tai nghe, mic, thành thạo xem tra cứu thông tin trên web và internet.
 • Cần kỹ năng tổng hợp kiến thức đã học.
 • Cập nhật, tìm hiểu trước các kiến thức chuyên ngành tại link này.
 • Có khả năng gõ chữ trên máy tính (typing) 10 ngón là khuyến khích.
 • Có khả năng lập trình là khuyến khích, hoặc phải học thêm khi làm bài tập lớn về blockchain, bigdata, ai.
 • Khuyến khích khả năng đọc hiểu ngoại ngữ Tiếng Anh.


Kiến thức thu nhận sau khoá học

 • Biết và vận dụng thực hành:
  • Lập trình cơ bản với R, Python, Spark Mllib với hàm & thư viện máy học giám sát
  • Lý thuyết các thuật toán máy học giám sát: 
  • Linear Regression
  • Regression Trees
  • Non-Linear Regression
  • Bayesian Linear Regression
  • Random Forest
  • Decision Trees
  • Logistic Regression
  • Support vector Machines
  • Áp dụng bài toán thực tế từng loại thuật toán
  • Thực hành trên R, Python, Spark...cloud Google Colab, Excel, InteliJ, SBT trên máy học viên; thực hành Spark, R, Python, NodeJS, html - js, Flask, Docker, database liên quan
 • Học viên có thể nhận chứng chỉ khi có nguyện vọng thi cử và vượt qua bài thi Khảo sát cuối khoá, phí bài thi: $89


Cách thức học

 • Học là trực tuyến, các tài nguyên học đều đã có trên đây và học viên tự sắp xếp thời gian phù hợp để học. Nhanh mất 3 ngày/khoá. Chậm mất 2-3 tuần/khoá.
 • Học viên được hướng dẫn thực hành trên vega, canvas, mapd, power bi, tableau ... cloud Google Colab, Excel, cài cắm InteliJ, SBT trên máy học viên thực hành Spark, cài cắm server NodeJS, flask, docker, máy ảo khác...lập trình html, js trên máy học viên 
 • Học viên cần xem clip học, làm theo clip học, thực hành như clip hướng dẫn.
 • Nếu có khó khăn, học viên đặt câu hỏi qua Chat 24/7 hoặc gửi mail cho Giảng viên.
 • Các bài tập sẽ được xác nhận và được kiểm tra nếu học viên làm đầy đủ và nộp bài.
 • Cuối khoá học sẽ có thi chứng chỉ. Và chứng chỉ chỉ được cấp nếu học viên thi cuối khoá pass.
 • Sau khi tốt nghiệp khoá học (có chứng chỉ) học viên sẽ được trung tâm giới thiệu việc làm vào các doanh nghiệp cùng ngành nghề.


Khoá học khác bổ sung

 • BAS00 - Đạo đức nghề nghiệp trong ngành Công nghệ thông tin
 • BASDEplus- Kỹ năng bổ sung cho Dev
 • BASTEplus - Kỹ năng bổ sung cho tester newbie
 • BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành
 • BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData
 • BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản 


Khoá học khác tham khảo

 • ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
 • Cap301 - Đồ án, bài tập lớn về bigdata
 • BigData mở rộng 01: Thu thập, dự đoán, ra quyết định trên dữ liệu lớn - devbig19 
 • Aidev01 - Chatbot với voice Tiếng Việt
 • Bizda301 - Cơ bản phân tích dữ liệu dự đoán, ra quyết định cho doanh nghiệp

exDSA002 - Phân loại trên thống kê

exDSA002 - Phân loại trên thống kê

Mục tiêu khoá học

 • Lập trình cơ bản với R, Python, Spark Mllib với hàm & thư viện thống kê phân loại
 • Lý thuyết các thuật toán thống kê phân loại: Fisher discriminant, hard margin, soft margin, support vector machine
 • Áp dụng bài toán thực tế từng loại thống kê phân loại
 • Thực hành trên R, Python, Spark...cloud Google Colab, Excel, InteliJ, SBT trên máy học viên; thực hành Spark, R, Python, NodeJS, html - js, Flask, Docker, database liên quan
Giảng viên

Phạm Tuấn Anh (Mr.) 

Thạc sỹ ISTQB. CV giảng viên: dathoc.net/cv


Thời lượng khoá học

8 giờ xem clips. Học và thực hành tương đương 2 tuần.


Học phí khoá họcCần tài trợ tự nguyện tại đây.

Học thử (youtube)Xem link

DemoXem link
Xem phổ nghề của ngành, thu nhập dự kiến công việc tại Việt Nam: Xem link


Đối tuợng khoá học

 • Học sinh sinh viên đang học tập tại các Trường Đại học, PTTH.
 • Học sinh sinh viên đang học tập tại các chuyên ngành CNTT.
 • Học sinh sinh viên yêu thích CNTT.
 • Các bạn trẻ yêu thích lập trình, đang học tập hoặc đi làm.


Yêu cầu kiến thức, trang thiết bị trước khi học

 • Có máy tính/pc/laptop + internet + tai nghe, mic, thành thạo xem tra cứu thông tin trên web và internet.
 • Cần kỹ năng tổng hợp kiến thức đã học.
 • Cập nhật, tìm hiểu trước các kiến thức chuyên ngành tại link này.
 • Có khả năng gõ chữ trên máy tính (typing) 10 ngón là khuyến khích.
 • Có khả năng lập trình là khuyến khích, hoặc phải học thêm khi làm bài tập lớn về blockchain, bigdata, ai.
 • Khuyến khích khả năng đọc hiểu ngoại ngữ Tiếng Anh.


Kiến thức thu nhận sau khoá học

 • Biết và vận dụng thực hành:
  • Lập trình cơ bản với R, Python, Spark Mllib với hàm & thư viện thống kê phân loại
  • Lý thuyết các thuật toán thống kê phân loại: Fisher discriminant, hard margin, soft margin, support vector machine
  • Áp dụng bài toán thực tế từng loại thống kê phân loại
  • Thực hành trên R, Python, Spark...cloud Google Colab, Excel, InteliJ, SBT trên máy học viên; thực hành Spark, R, Python, NodeJS, html - js, Flask, Docker, database liên quan
 • Học viên có thể nhận chứng chỉ khi có nguyện vọng thi cử và vượt qua bài thi Khảo sát cuối khoá, phí bài thi: $89


Cách thức học

 • Học là trực tuyến, các tài nguyên học đều đã có trên đây và học viên tự sắp xếp thời gian phù hợp để học. Nhanh mất 3 ngày/khoá. Chậm mất 2-3 tuần/khoá.
 • Học viên được hướng dẫn thực hành trên vega, canvas, mapd, power bi, tableau ... cloud Google Colab, Excel, cài cắm InteliJ, SBT trên máy học viên thực hành Spark, cài cắm server NodeJS, flask, docker, máy ảo khác...lập trình html, js trên máy học viên 
 • Học viên cần xem clip học, làm theo clip học, thực hành như clip hướng dẫn.
 • Nếu có khó khăn, học viên đặt câu hỏi qua Chat 24/7 hoặc gửi mail cho Giảng viên.
 • Các bài tập sẽ được xác nhận và được kiểm tra nếu học viên làm đầy đủ và nộp bài.
 • Cuối khoá học sẽ có thi chứng chỉ. Và chứng chỉ chỉ được cấp nếu học viên thi cuối khoá pass.
 • Sau khi tốt nghiệp khoá học (có chứng chỉ) học viên sẽ được trung tâm giới thiệu việc làm vào các doanh nghiệp cùng ngành nghề.


Khoá học khác bổ sung

 • BAS00 - Đạo đức nghề nghiệp trong ngành Công nghệ thông tin
 • BASDEplus- Kỹ năng bổ sung cho Dev
 • BASTEplus - Kỹ năng bổ sung cho tester newbie
 • BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành
 • BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData
 • BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản 


Khoá học khác tham khảo

 • ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
 • Cap301 - Đồ án, bài tập lớn về bigdata
 • BigData mở rộng 01: Thu thập, dự đoán, ra quyết định trên dữ liệu lớn - devbig19 
 • Aidev01 - Chatbot với voice Tiếng Việt
 • Bizda301 - Cơ bản phân tích dữ liệu dự đoán, ra quyết định cho doanh nghiệp

exDSA001 - Dự báo trên thống kê

exDSA001 - Dự báo trên thống kê

Mục tiêu khoá học

 • Lập trình cơ bản với R, Python, Spark Mllib với hàm & thư viện thống kê dự đoán
 • Lý thuyết các thuật toán thống kê dự đoán: regression, kernel smoothing, model assessment, boosting additive tree, random forest, support vector machine
 • Áp dụng bài toán thực tế từng loại thống kê dự đoán
 • Thực hành trên R, Python, Spark....cloud Google Colab, Excel, InteliJ, SBT trên máy học viên; thực hành Spark, R, Python, NodeJS, html - js, Flask, Docker, database liên quan
Giảng viên

Phạm Tuấn Anh (Mr.) 

Thạc sỹ ISTQB. CV giảng viên: dathoc.net/cv


Thời lượng khoá học

8 giờ xem clips. Học và thực hành tương đương 2 tuần.


Học phí khoá họcCần tài trợ tự nguyện tại đây.

Học thử (youtube)Xem link

DemoXem link
Xem phổ nghề của ngành, thu nhập dự kiến công việc tại Việt Nam: Xem link


Đối tuợng khoá học

 • Học sinh sinh viên đang học tập tại các Trường Đại học, PTTH.
 • Học sinh sinh viên đang học tập tại các chuyên ngành CNTT.
 • Học sinh sinh viên yêu thích CNTT.
 • Các bạn trẻ yêu thích lập trình, đang học tập hoặc đi làm.


Yêu cầu kiến thức, trang thiết bị trước khi học

 • Có máy tính/pc/laptop + internet + tai nghe, mic, thành thạo xem tra cứu thông tin trên web và internet.
 • Cần kỹ năng tổng hợp kiến thức đã học.
 • Cập nhật, tìm hiểu trước các kiến thức chuyên ngành tại link này.
 • Có khả năng gõ chữ trên máy tính (typing) 10 ngón là khuyến khích.
 • Có khả năng lập trình là khuyến khích, hoặc phải học thêm khi làm bài tập lớn về blockchain, bigdata, ai.
 • Khuyến khích khả năng đọc hiểu ngoại ngữ Tiếng Anh.


Kiến thức thu nhận sau khoá học

 • Lập trình cơ bản với R, Python, Spark Mllib với hàm & thư viện thống kê dự đoán
 • Lý thuyết các thuật toán thống kê dự đoán: regression, kernel smoothing, model assessment, boosting additive tree, random forest, support vector machine
 • Áp dụng bài toán thực tế từng loại thống kê dự đoán
 • Thực hành trên R, Python, Spark....cloud Google Colab, Excel, InteliJ, SBT trên máy học viên; thực hành Spark, R, Python, NodeJS, html - js, Flask, Docker, database liên quan
 • Học viên có thể nhận chứng chỉ khi có nguyện vọng thi cử và vượt qua bài thi Khảo sát cuối khoá, phí bài thi: $89


Cách thức học

 • Học là trực tuyến, các tài nguyên học đều đã có trên đây và học viên tự sắp xếp thời gian phù hợp để học. Nhanh mất 3 ngày/khoá. Chậm mất 2-3 tuần/khoá.
 • Học viên được hướng dẫn thực hành trên vega, canvas, mapd, power bi, tableau ... cloud Google Colab, Excel, cài cắm InteliJ, SBT trên máy học viên thực hành Spark, cài cắm server NodeJS, flask, docker, máy ảo khác...lập trình html, js trên máy học viên 
 • Học viên cần xem clip học, làm theo clip học, thực hành như clip hướng dẫn.
 • Nếu có khó khăn, học viên đặt câu hỏi qua Chat 24/7 hoặc gửi mail cho Giảng viên.
 • Các bài tập sẽ được xác nhận và được kiểm tra nếu học viên làm đầy đủ và nộp bài.
 • Cuối khoá học sẽ có thi chứng chỉ. Và chứng chỉ chỉ được cấp nếu học viên thi cuối khoá pass.
 • Sau khi tốt nghiệp khoá học (có chứng chỉ) học viên sẽ được trung tâm giới thiệu việc làm vào các doanh nghiệp cùng ngành nghề.


Khoá học khác bổ sung

 • BAS00 - Đạo đức nghề nghiệp trong ngành Công nghệ thông tin
 • BASDEplus- Kỹ năng bổ sung cho Dev
 • BASTEplus - Kỹ năng bổ sung cho tester newbie
 • BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành
 • BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData
 • BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản 


Khoá học khác tham khảo

 • ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
 • Cap301 - Đồ án, bài tập lớn về bigdata
 • BigData mở rộng 01: Thu thập, dự đoán, ra quyết định trên dữ liệu lớn - devbig19 
 • Aidev01 - Chatbot với voice Tiếng Việt
 • Bizda301 - Cơ bản phân tích dữ liệu dự đoán, ra quyết định cho doanh nghiệp

Bizda302 - Khóa học: Mở rộng phân tích dữ liệu dự đoán, ra quyết định cho doanh nghiệp

Mục tiêu khoá học

Đã học qua Bizda301, hoặc: Có kiến thức phân tích dữ liệu, dự đoán và ra quyết định trên số liệu Đang làm sale, marketing, business buôn bán nhỏ, trong ngành tài chính, ngân hàng, nhà phân tích 


Giảng viên

Phạm Tuấn Anh (Mr.) 

Thạc sỹ ISTQB. CV giảng viên: dathoc.net/cv


Thời lượng khoá học

8 giờ xem clips. Học và thực hành tương đương 2 tuần.


Học phí khoá họcCần tài trợ tự nguyện tại đây.

Học thử (cần đăng ký thành viên)Xem link

DemoXem link
Xem phổ nghề của ngành, thu nhập dự kiến công việc tại Việt Nam: Xem link


Đối tuợng khoá học

Đang làm sale, marketing, business buôn bán nhỏ, trong ngành tài chính, ngân hàng, nhà phân tích 

Học sinh sinh viên đang học tập tại các Trường Đại học, PTTH.

Học sinh sinh viên đang học tập tại các chuyên ngành CNTT.

Học sinh sinh viên yêu thích CNTT.

Các bạn trẻ yêu thích lập trình, đang học tập hoặc đi làm.


Yêu cầu kiến thức, trang thiết bị trước khi học

Có máy tính/pc/laptop + internet + tai nghe, mic, thành thạo xem tra cứu thông tin trên web và internet.

Cần kỹ năng tổng hợp kiến thức đã học.

Cập nhật, tìm hiểu trước các kiến thức chuyên ngành tại link này.

Có khả năng gõ chữ trên máy tính (typing) 10 ngón là khuyến khích.

Đang làm sale, marketing, business buôn bán nhỏ, trong ngành tài chính, ngân hàng, nhà phân tích 

Có kiến thức kinh doanh, kiểm tra sổ sách, thu chi, doanh số 

Mong muốn dự báo bán hàng, nhu cầu hàng trên số liệu (mạng xã hội, tình hình bán hàng ngày) hiện tại 

Không cần biết tiếng Anh, không cần kiến thức lập trình phần mềm 


Kiến thức thu nhận sau khoá học

Quy trình xử lý thu thập dữ liệu, dự đoán, ra quyết định trên dữ liệu qua thực hành scala và spark mllib.

Xử lý dữ liệu thu chi cá nhân đang có, dự đoán thu chi kỳ tới
Xử lý dữ liệu gói đầu tư xác dự đoán rủi ro tài chính
Xử lý dữ liệu nhạc số online dự đoán xếp hạng
Xử lý dữ liệu bài post trên mạng xã hội Twitter dự đoán thiên tai, thảm hoạ
Xử lý dữ liệu bệnh án dự đoán ung thư
Xử lý dữ liệu bán hàng các đại lý xe máy Honda dự đoán xu thế tiêu dùng xe máy
Xử lý dữ liệu giao thông dự đoán tắc nghẽn
Thu thập dữ liệu Facebook cá nhân dự đoán thói quen tiêu dùn


Chi tiết học phần (từng mục học phần, buổi, ngày học) Xem chi tiết tại đây


Cách thức học

Học là trực tuyến, các tài nguyên học đều đã có trên đây và học viên tự sắp xếp thời gian phù hợp để học. Nhanh mất 3 ngày/khoá. Chậm mất 2-3 tuần/khoá.

Học viên cần xem clip học, làm theo clip học, thực hành như clip hướng dẫn.

Nếu có khó khăn, học viên đặt câu hỏi qua Chat 24/7 hoặc gửi mail cho Giảng viên.

Các bài tập sẽ được xác nhận và được kiểm tra nếu học viên làm đầy đủ và nộp bài.

Cuối khoá học sẽ có thi chứng chỉ. Và chứng chỉ chỉ được cấp nếu học viên thi cuối khoá pass.

Sau khi tốt nghiệp khoá học (có chứng chỉ) học viên sẽ được trung tâm giới thiệu việc làm vào các doanh nghiệp cùng ngành nghề.


Khoá học khác bổ sung

BAS00 - Đạo đức nghề nghiệp trong ngành Công nghệ thông tin

BASDEplus- Kỹ năng bổ sung cho Dev

BASTEplus - Kỹ năng bổ sung cho tester newbie

BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành

BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData

BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản 


Khoá học khác tham khảo

ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test

Cap301 - Đồ án, bài tập lớn về bigdata

BigData mở rộng 01: Thu thập, dự đoán, ra quyết định trên dữ liệu lớn - devbig19 

Aidev01 - Chatbot với voice Tiếng Việt

Bizda301 - Cơ bản phân tích dữ liệu dự đoán, ra quyết định cho doanh nghiệpBizda301 - Cơ bản phân tích dữ liệu dự đoán, ra quyết định cho doanh nghiệp

Mục tiêu khoá học

Quy trình xử lý thu thập dữ liệu, dự đoán, ra quyết định trên dữ liệu qua thực hành công cụ phân tích: Tableau, Microsoft Power BI, Microsoft Excel


Giảng viên

Phạm Tuấn Anh (Mr.) 

Thạc sỹ ISTQB. CV giảng viên: dathoc.net/cv


Thời lượng khoá học

8 giờ xem clips. Học và thực hành tương đương 2 tuần.


Học phí khoá họcCần tài trợ tự nguyện tại đây.

Học thử (cần đăng ký thành viên)Xem link

DemoXem link
Xem phổ nghề của ngành, thu nhập dự kiến công việc tại Việt Nam: Xem link


Đối tuợng khoá học

Đang làm sale, marketing, business buôn bán nhỏ, trong ngành tài chính, ngân hàng, nhà phân tích 

Học sinh sinh viên đang học tập tại các Trường Đại học, PTTH.

Học sinh sinh viên đang học tập tại các chuyên ngành CNTT.

Học sinh sinh viên yêu thích CNTT.

Các bạn trẻ yêu thích lập trình, đang học tập hoặc đi làm.


Yêu cầu kiến thức, trang thiết bị trước khi học

Có máy tính/pc/laptop + internet + tai nghe, mic, thành thạo xem tra cứu thông tin trên web và internet.

Cần kỹ năng tổng hợp kiến thức đã học.

Cập nhật, tìm hiểu trước các kiến thức chuyên ngành tại link này.

Có khả năng gõ chữ trên máy tính (typing) 10 ngón là khuyến khích.

Đang làm sale, marketing, business buôn bán nhỏ, trong ngành tài chính, ngân hàng, nhà phân tích 

Có kiến thức kinh doanh, kiểm tra sổ sách, thu chi, doanh số 

Mong muốn dự báo bán hàng, nhu cầu hàng trên số liệu (mạng xã hội, tình hình bán hàng ngày) hiện tại 

Không cần biết tiếng Anh, không cần kiến thức lập trình phần mềm 


Kiến thức thu nhận sau khoá học

Có tài liệu toàn khóa học + Mục đích học

Biết về quy trình thu thập dữ liệu, dự đoán, ra quyết định

Biết các hoạt động cơ bản của phân tích dữ liệu

Biết công thức sau dự đoán, hiểu các biến số

Biết thuật toán nào, áp dụng trong hoàn cảnh nào

Biết ra quyết định tự động sau dự đoán"

Biết dùng Tableau cơ bản trong phân tích số liệu

Biết dùng Power BI cơ bản trong phân tích số liệu

Biết dùng Excel cơ bản trong phân tích số liệu

Biết dùng tool HERA, spark, scala cơ bản trong thu thap số liệu

Chi tiết học phần (từng mục học phần, buổi, ngày học) Xem chi tiết tại đây


Cách thức học

Học là trực tuyến, các tài nguyên học đều đã có trên đây và học viên tự sắp xếp thời gian phù hợp để học. Nhanh mất 3 ngày/khoá. Chậm mất 2-3 tuần/khoá.

Học viên cần xem clip học, làm theo clip học, thực hành như clip hướng dẫn.

Nếu có khó khăn, học viên đặt câu hỏi qua Chat 24/7 hoặc gửi mail cho Giảng viên.

Các bài tập sẽ được xác nhận và được kiểm tra nếu học viên làm đầy đủ và nộp bài.

Cuối khoá học sẽ có thi chứng chỉ. Và chứng chỉ chỉ được cấp nếu học viên thi cuối khoá pass.

Sau khi tốt nghiệp khoá học (có chứng chỉ) học viên sẽ được trung tâm giới thiệu việc làm vào các doanh nghiệp cùng ngành nghề.


Khoá học khác bổ sung

BAS00 - Đạo đức nghề nghiệp trong ngành Công nghệ thông tin

BASDEplus- Kỹ năng bổ sung cho Dev

BASTEplus - Kỹ năng bổ sung cho tester newbie

BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành

BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData

BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản 


Khoá học khác tham khảo

ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test

Cap301 - Đồ án, bài tập lớn về bigdata

BigData mở rộng 01: Thu thập, dự đoán, ra quyết định trên dữ liệu lớn - devbig19 

Aidev01 - Chatbot với voice Tiếng Việt

Bizda301 - Cơ bản phân tích dữ liệu dự đoán, ra quyết định cho doanh nghiệp