PENBLOCK101 - Kiểm tra bảo mật Ứng dụng chuỗi khối và Nền tảng chuỗi khối blockchain

👉Nội dung khoá học:

- Link này, sheet pentest blockchain: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m1OO8yDHXXtbnO2Yuq8Xhmxm4cncU-6qFbKGvzAhpAY/edit?usp=sharing

- Kiểm tra bảo mật Ứng dụng chuỗi khối - dapp: Lý thuyết các phương pháp kiểm tra bảo mật ứng dụng thông thường; ứng dụng smartcontract; các backend api; các oracle api... ; thực hành; quy trình; mô hình; mã nguồn; tooltips; setup doc kèm theo

- Kiểm tra bảo mật Nền tảng chuỗi khối - blockchain network: Lý thuyết kiểm tra bảo mật cho thuật toán mã tạo hash, an toàn khối data lưu trữ, độ mạnh thuật toán đồng thuận, rò rỉ bộ nhớ, chống dịch chuyển bộ nhớ, các mô hình tấn công đặc thù, bảo mật protocol, message transfer; thực hành; quy trình; mô hình; mã nguồn; tooltips; setup doc


👉Demo: 

Network blockchain pentest: https://www.youtube.com/watch?v=j6MNGbcdqmI&list=PL751V5I3RIDFaRdtBN2xQgW04LX2HTM_p&index=4

Dapp pentest: https://www.youtube.com/watch?v=NYG64wCtmLE&list=PL751V5I3RIDGvY6y5zH86HPeCAS2vajIE&index=2


👉Thời gian học: từ 1 tuần tới 3 tháng, trực tuyến - online, trực tiếp - livestream hoặc tại cơ sở - offline, tùy vào lựa chọn kiểu (format) khoá học

.

.

👉Giảng viên: Thạc sỹ kiểm tra phần mềm CNTT ISTQB - Pham Tuan Anh- cv: dathoc.net/cv


👉Đầu vào cần trình độ học viên:

- Biết nền tảng kiểm tra phần mềm công nghệ thông tin (xem them 35 clips cơ bản về kiểm tra phần mềm CNTT: https://www.youtube.com/watch?v=scL5p8mkzuU&list=PL751V5I3RIDFDzGntQmwRi5zvjW1tirIF ) 

- Biết lập trình hướng đối tượng; kiến trúc ứng dụng dapp; kiến trúc nền tảng Ethereum, Solana; lập trình javascript, solidity, rust, cargo build, html, nodejs; kiến thức database; kiến thức api, network, protocol, p2p sync

- Có computer/laptop cho thực hành, headset/headphone để tương tác trên lớp; internet, điện nước, vị trí chỗ học yên tĩnh

.

.

👉Sau khoá học, học viên cần đạt được:

- Hiểu cơ bản về quy trình, mô hình, lý thuyết kiểm tra bảo mật cho ứng dụng chuỗi khối (dapp, smartcontract), nền tảng chuỗi khối (blockchain network)

- Lập kế hoạch cho quá trình kiểm tra bảo mật; lập báo cáo sau quá trình thực thi kiểm tra

- Tự thực hành; phát triển thêm kỹ năng về kiểm tra các lỗ hổng bảo mật trên dapp, smartcontract, hoặc network blockchain

- Hiểu cơ bản và mở rộng các thuật toán mã hoá cơ sở: AES, RSA, MD5, TLSv12

- Hiểu cơ bản và mở rộng kiểm soát độ mạnh yếu bảo mật của cấu trúc coding các logic từ frontend tới backend, tới smartcontract

- Hiểu cơ bản và mở rộng bảo mật protocol: giao thức, dữ liệu qua giao thức

- Hiểu cơ bản và mở rộng độ mạnh yếu của thuật toán chuỗi hash; thuật toán đồng thuận

- Hiểu cơ bản và mở rộng bảo mật của giao dịch, sinh khối, phân tán data sang các node

- Hiểu cơ bản và mở rộng bảo mật ra vào, lưu thông tin của dapp ví điện tử

- Hiểu cơ bản và mở rộng kiểm soát ra vào mạng phân tán, hiểu và áp dụng các chuẩn các mã hoá giao dịch

- Hiểu cơ bản và mở rộng đọc ghi bộ nhớ kèm state thay đổi; các kỹ thuật debug, dịch chuyển data trên bộ nhớ; check thay đổi trạng thái các tài sản số

.

.

👉Format (kiểu) khóa học và chi phí:

- Các chi phí khoá học donation qua dathoc.net/donation

- VID001: Học phí khoá học 7tr vnd/học viên (sau thuế): học viên đăng ký, đóng phí, nhận 14 video clip khoá học + slide + mã nguồn thực hành + tooltips kèm + setup document. Học viên xem clip và tự học theo thời gian của học viên. Có hỗ trợ online 24/7 trong 2 tháng từ khi học viên tham gia.

- LIVE001: Học phí khoá học 13tr vnd/học viên (sau thuế): học viên đăng ký, đóng phí, được tham gia 07 buổi đào tạo online livestream từ xa qua Google Meet với giảng viên; học theo lịch trình 2 tuần 7 buổi, mỗi buổi 4h. Mỗi lớp từ 5-15 học viên. Khai giảng 15 hàng tháng. Sau đó nhận video clip khoá học + slide + mã nguồn thực hành + tooltips kèm + setup document. Có hỗ trợ online 24/7 trong 2 tháng từ khi học viên tham gia. Không tổ chức đào tạo lớp học livestream <3 học viên, hoặc >15 học viên.

- OFF001: Học phí khoá học 20tr vnd/học viên (sau thuế): học viên đăng ký, đóng phí, được tham gia 07 buổi offline, dạy tại cơ sở với giảng viên; học theo lịch trình 2 tuần 7 buổi, mỗi buổi 4h. Học offline tại địa điểm cơ sở theo thời gian thoả thuận. Chi phí đi lại, ăn ở nếu xa > 10km tính từ Duy Tân HN, bên học viên chịu. Mỗi lớp 3-10 học viên. Sau khoá học, học viên sẽ nhận 14 video clip khoá học + slide + mã nguồn thực hành + tooltips kèm + setup document. Có hỗ trợ online 24/7 trong 2 tháng từ khi học viên tham gia. Không tổ chức đào tạo offline lớp học nếu <3 học viên, hoặc >15 học viên.👉Sách tài liệu tham khảo: dathoc.net/bookbc